top of page

BELANGENVERMENGING ?

Bijgewerkt op: 1 nov. 2020

"Klacht bij Vlaams voogdijminister nadat schepen Jelle Engelbosch (N-VA) echtgenoot aan job helpt bij SVK Land van Loon waar hij voorzitter is."

In sketch: Jelle Engelbosch (N-VA) en zijn echtgenoot Kim Wouters


De Borgloonse eerste schepen Danny Deneuker (sp.a) stapt naar Vlaams voogdijminister Matthias Diependaele na de dubieuze aanwerving van de echtgenoot van Jelle Engelbosch (N-VA) als coördinator bij Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon. “Ik vraag de onmiddellijke vernietiging van deze beslissing. Ik kan deze belangenvermenging niet meer laten passeren, en heb dan ook klacht neergelegd bij de bevoegde voogdijminister”, klinkt het bij de Loonse bestuurder. "Ik ben trots dat Kim met zijn jarenlange ervaring en relevante diploma’s met kop en schouders boven andere kandidaten uit stak", reageert Jelle Engelbosch (N-VA) op de aantijgingen. Trudocs maakte voor u een reconstructie van de feiten.


Het sociale verhuurkantoor Land van Loon biedt sociale huurwoningen aan in Zuid West Limburg. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen en appartementen op de private huurwoningmarkt van een eigenaar-verhuurder. Deze woningen kunnen dan verder verhuurd worden aan mensen die maar moeilijk aan een woning geraken. De raad van bestuur van dat SVK Land van Loon is politiek samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Sint-Truiden, Heers, Gingelom, Tongeren, Wellen, Nieuwerkerken, Halen, Alken en Herstappe,  OCMW's, welzijnsorganisaties en huisvestingsmaatschappijen. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Jelle Engelbosch (N-VA) en ondervoorzitter Bart Verhoeven (CD&V). Engelbosch (N-VA) werd eind september verkozen tot nieuwe voorzitter en volgde zo Pascy Monette (Open Vld) op, die de voorbije vijf jaar aan het roer stond van de organisatie. 


In picture: De Loonse bestuurder Danny Deneuker (sp.a)

‘De echtgenoot van de voorzitter heeft eveneens zijn kandidatuur gesteld en is weerhouden tot de gevoerde sollicitatiegesprekken’, merkte de ondervoorzitter fijntjes op. Dit sloeg in als een bom bij de aanwezige bestuurders.

Schoorvoetend

“Blijkbaar had de nieuwe voorzitter het niet zo begrepen op coördinator Katrien Hechtermans”, steekt de bestuurder uit Borgloon, Danny Deneuker (sp.a), van wal. “Zij moest in ieder geval weg. De voorzitter bestelde een dure studie, waaruit bleek dat er onder meer een nieuwe coördinator moest aangesteld worden. Een bekende politieke truuk om uw gelijk te halen. Op dinsdag 30 juni ging de raad van bestuur dan maar, weliswaar schoorvoetend,

akkoord om aan het dagelijks bestuur de opdracht te geven op zoek te gaan naar een nieuwe coördinator. De opdracht bestond uit de opstart van de procedure, het voeren van de sollicitatiegesprekken en het maken van een eerste selectie van kandidaten voor de rol van nieuwe coördinator.”


Toen verliet de voorzitter de zaal

“Groot was de verbazing bij de bestuurders toen Engelbosch op de eerstvolgende raad van bestuur op woensdag 16 september 2020 de vergadering verliet”, gaat Deneuker verder. "De sfeer is het bemeten vergaderzaaltje op de Tongersesteenweg was te snijden. Toen ondervoorzitter Verhoeven verslag uitbracht van de resultaten van de sollicitatiegesprekken, ging Engelbosch in de gang staan. Waarom moest hij bij dit agendapunt naar buiten stappen? ‘De echtgenoot van de voorzitter heeft eveneens zijn kandidatuur gesteld en is weerhouden tot de gevoerde sollicitatiegesprekken’, merkte de ondervoorzitter fijntjes op. Dit sloeg in als een bom bij de aanwezige bestuurders. Op geen enkel moment voor 16 september werd iemand van de raad van bestuur op de hoogte gebracht dat de partner van de voorzitter ook kandidaat was. En dit was nog maar het topje van de ijsberg.”Een versnelling hoger

“Ondervoorzitter Bart Verhoeven zat duidelijk met een probleem”, vertelt Deneuker. “Aangezien het dagelijks bestuur plots was gereduceerd tot slechts één enkele persoon en hij nu nog maar alleen de sollicitatiegesprekken kon voeren om een eerste selectie te maken, heeft hij op eigen initiatief een externe persoon, een bevriende collega, uitgenodigd. Onafhankelijk? Ook daarvan werd de raad van bestuur niet in kennis gesteld, maar wel de voorzitter, die dus ook betrokken partij was. Nog straffer werd het toen de ondervoorzitter het verslag van de sollicitatiegesprekken slechts mondeling naar voor bracht. Waar waren de verslagen? En ja, uit die mondelinge toelichting bleek dat de echtgenoot van de voorzitter werd aangeduid als de kandidaat met het beste profiel voor onze organisatie. ‘Ik vraag aan de raad van bestuur over te gaan tot de aanwerving’, schakelde ondervoorzitter Verhoeven nu een versnelling hoger. De druk op de raad van bestuur om tot de aanwerving over te gaan werd nu tot een maximum opgevoerd.”“Tot mijn grote verbazing slingerde voorzitter Engelbosch mij op de koop toe nog een resem verwijten naar mijn hoofd. Die zat blijkbaar nog steeds ongestoord in de vergadering.

Ontslag

“Dit was te gek voor woorden”, zucht Deneuker. “Ik maande voorzitter Engelbosch diplomatisch aan om niet te resoluut tewerk te gaan. Ik probeerde hem uit te leggen dat we enkel gevraagd hadden aan het dagelijks bestuur om de sollicitatiegesprekken te voeren en een eerste selectie te maken. Daaruit kon zeker niet geconcludeerd worden dat de beslissing tot de definitieve aanwerving zou gebeuren. Maar ondervoorzitter Verhoeven gaf zich niet meteen gewonnen en legde een tegenvoorstel op tafel. De raad van bestuur zou de kandidatuur van zijn echtgenoot aanvaarden om deze bij een volgende vergadering op 30 september ter aanwerving voor te leggen. Volgens Verhoeven zou er op dat ogenblik zicht zijn op het feit of voorzitter Engelbosch al dan niet ontslag zou hebben genomen wegens ‘deontologische’ onverenigbaarheid. Echter tot op heden is er niet eens een schriftelijk ontslag vanwege voorzitter Engelbosch.”

Tot zover de diplomatie

Fast forward naar de raad van bestuur van woensdag 30 september. “Men had de boodschap duidelijk niet begrepen”, weet Deneuker. “Hoewel er duidelijk geen nieuwe coördinator was aangesteld tijdens de raad van bestuur van 16 september stond in het verslag ten onrechte vermeld dat er een nieuwe coördinator werd aangesteld. Hier wordt het echt onwaarschijnlijk. Tot zover mijn diplomatie. Ik merkte op aan ondervoorzitter Verhoeven dat er geen enkel document betreffende de sollicitaties aan de bestuursleden overhandigd werd, noch werd de kandidatuur schriftelijk ter stemming voorgelegd, zelfs niet eens mondeling.  Maar deze snoerde mij de mond. Goed, hier was meer aan de hand. Ik besloot de vergadering te verlaten."

"Jelle Engelbosch stelde zijn partijgenoot Gunter Dauw aan als voorzitter met het gemak waarmee Caligula zijn paard als consul benoemde

Paard van Caligula

“Tot mijn grote verbazing slingerde voorzitter Engelbosch mij op de koop toe nog een resem verwijten naar mijn hoofd. Die zat blijkbaar nog steeds ongestoord in de vergadering. Meteen werd het mij duidelijk dat de voorzitter op dat ogenblik nog niet ontslagnemend was. Nadien werd mij verteld dat de heer Engelbosch op 30 september ter zitting mondeling zijn ontslag had medegedeeld en dat hij zijn partijgenoot Gunter Dauw aanstelde als voorzitter met het gemak waarmee Caligula zijn paard als consul benoemde. Volgens de statuten dient de voorzitter zijn ontslag schriftelijk in te dienen, en kan er nadien overgegaan worden tot een nieuwe procedure voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter. Maar niet zo in het SVK Land van Loon. Ik heb begrepen dat de echtgenoot van schepen Engelbosch dinsdag 3 november begint. Onterecht! Ik heb dan ook mijn verantwoordelijkheid als bestuurder genomen en deze onregelmatigheden bij de voogdijminister aangekaart met de vraag om alle beslissingen van de raden van bestuur van 16 september 2020 en 30 september 2020 met onmiddellijke ingang te vernietigen.”

"Kim is door onafhankelijken als beste geselecteerd, ik ben nooit betrokken geweest in die aanwerving. Ik ben trots dat hij met zijn jarenlange ervaring en relevante diploma’s met kop en schouders boven andere kandidaten uit stak.

Recht in mijn schoenen

“Ik begrijp dat socialisten ruime ervaring hebben in het postjes pakken en geven van jobs aan mensen met de juiste partijkaart maar daarom moeten ze anderen niet van hetzelfde nepotisme verdenken", reageert Jelle Engelbosch (N-VA). "Kim is door onafhankelijken als beste geselecteerd, ik ben nooit betrokken geweest in die aanwerving. Ik ben trots dat hij met zijn jarenlange ervaring en relevante diploma’s met kop en schouders boven andere kandidaten uit stak. De verdachtmaking neem ik er dan graag bij, recht in mijn schoenen. Als meneer Deneuker niet altijd zijn kat stuurde naar de raad van bestuur, waarin hij zetelt, had hij trouwens de hele procedure kunnen volgen. Hij is pas uit zijn winterslaap gekomen tijdens deze aanwerving.”

1.755 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page