top of page

En plots gooit Heeren haar medisch geheim te grabbel in een open briefHerinnert u het zich nog dat Dirk Selis aan de Diva vroeg: 'Mevrouw de burgmeester, zijt gij al gevaccineerd?' Het antwoord is simpel: Het is ja of het is neen. Op de slag lapte ze die arme Selis zomaar vier klachten aan zijn been: Beroepsgeheim geschonden, medisch geheim geschonden, klokkenluider gespeeld, computer gehackt en als kers op de taart, een delegatie van vier man voor een huiszoeking en een inbeslagname. Als de Diva slaat, dan slaat ze 'te menens'.

En dan ontdekt een omvervallende Selis dat diezelfde Burgemeester in een open brief (16-juli) aan heel St-Truiden haar medisch verleden openbaart. Ziek geweest, verzwakt, terug op krachten gekomen, met het advies van haar dokter erbij. Als bij toverslag is dat fameuze medisch geheim, dat Selis och arme zou hebben geschonden, verdwenen. De Diva zelve etaleert open en bloot de evolutie van haar gezondheidsperikelen. (Trudocs is natuurlijk blij dat het haar goed gaat.) Hoe kunt ge nu Selis een hoop meppen uitdelen en een beetje erna źelf doen wat ge hem hebt verweten? De dokter heeft besloten dat Dame Heeren terug aan 't werk mag schieten. Maar Audit Vlaanderen is toch nog altijd aan het onderzoeken. En daarna volgen Lantmeeters en Somers nog. Waarom mengt 'Meneer Doktoor' zich in een tuchtrechtelijk onderzoek in verband met 'vaccinatievoorkruiperij' en aangehouden stilzwijgen?

Voeten in de klei

Ik zou eens willen zien dat een ambtenaar of een stadswerkman zich voor zijn beurt zou laten inenten, erna zou zwijgen, dan dat fameuze 'pasje opzij' zou zetten en, voordat het onder- zoek beëindigd is, terug zijn post zou hervatten. Genezen. Uitgerust. Het vaccin was nog niet in zijn bloed of hij lag al vierkantig op straat. Afgedankt. De brief belooft weeral heel veel: 'met de voeten in de klei, wij zijn er voor u, gewone mens.' Trudocs gelooft er juist niks van. Er verandert niets: Laurentius, de Chausséemeiden; dag Brustem. Idem den Athenee, het Seminarie, Terbiest, laat maar verrotten.


Smodderschuld

Wat zoudt ge willen. Het geld is op: Wat had een goed bestuur moeten doen? In plaats van een smodderschuld op te bouwen van 140 miljoen euro, een reserve aanleggen van minstens dat bedrag. Dan konden de wenende 'menskes' die nu op water drijvende meubels zitten een flinke steun van Stad-Hasp krijgen. Maar niks hoor. Hier heet die steun 'taks'. Als ze weet dat een markt, die nog 200 jaar kon liggen, al na 15 jaar wordt opgebroken, dan weet ze toch genoeg.

Truiense buien, Binkentranen.. !!

1.569 weergaven1 opmerking

1 Kommentar


Edwin Janssen
Edwin Janssen
17. Juli 2021

Is het niet die Selis die een apothekers van Vlaams-Brabant had gecontacteerd die op haar beurt een klacht tegen die Selis had ingediend?

Gefällt mir
bottom of page