top of page

Hoest Sint-Truiden nog eens kapitaalsverhoging van 1.742. 732 euro op voor Droneport?De luchthaven Brussels Airport maakte midden maart bekend dat ze 30 procent van de aandelen in Droneport koopt. Meteen de reden voor AGOST om tot een kapitaalsverhoging binnen Droneport over te gaan voor een bedrag van maar liefst 1.742. 732 euro. Maar daar is lang niet iedereen het over eens


Droneport, gelegen op de voormalige luchtmachtbasis van Sint-Truiden, is een initiatief van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, de stad Sint-Truiden, JK Invest en POM Limburg. Sinds 2013 stimuleert het ecosysteem op DronePort onderzoek en innovatie in de drone- en ‘Advanced Air Mobility’-sector. Dat ecosysteem omvat naast een campus ook een regionale luchthaven, een drone testsite en een incubator. Maar Droneport slaagde er maar niet in om voet aan wal te krijgen. Jaarverslag na jaarverslag werd er verlies opgetekend. Dat verlies werd eerst nog wat weggeveegd onder de COVID-mat. Maar anno 2023 gold dat excuus niet langer meer. LRM zocht bijna wanhopig naar een oplossing en vond die uiteindelijk in Brussels Airport Company als nieuwe strategische investeerder. Met de investering wil Brussels Airport naar eigen zeggen haar rol in de innovatie en ontwikkeling van drones versterken. Het bedrijf werkt vandaag al aan verschillende droneprojecten onder meer op het vlak van luchthavenbeveiliging en operationele efficiëntie.


Tot woede van Ingrid Kempeneers

De stad Sint-Truiden zetelt via AGOST in de raad van bestuur van Droneport. Veerle Heeren en Jo Francois zetelen in die raad van bestuur. Veerle Heeren is er zelfs voorzitter. Opvallend is dat AGOST nu bij de Stad Sint-Truiden aandringt om tot een kapitaalsverhoging van 1.742. 732 euro over te gaan. Die kapitaalsverhoging komt er niet op vraag van de andere aandeelhouders. Neen, door deze kapitaalsverhoging kan Sint-Truiden bepaalde rechten blijven uitoefenen. Onder meer het behoud van het voorzitterschap van ex-burgemeester Veerle Heeren. En vooral dat laatste stoot vele gemeenteraadsleden uit zowel oppositie als meerderheid tegen de borst. 'Moet de Truiense belastingbetaler nu gaan opdraaien voor het voorzitterschap van Veerle Heeren?', hoor je in de politieke wandelgangen. Niet in het minst stoot deze kapitaalsverhoging tegen de borst van burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) die in een Truiense colère uitbarstte, toen ze Heeren bij de aankondiging van de doorstart van Droneport op de foto's in de kranten zag pronken. Niet onbelangrijk om weten: Kempeneers werd niet op de hoogte gebracht en moest de gang van zaken in de media vernemen. "En daar moeten wij op de koop toe ook nog eens 1.742.732 euro voor gaan betalen", brieste ze volgens insiders.


JP staat alleen

Ook de Truiense liberalen staan naar eigen zeggen 'niet te springen' om die kapitaalsverhoging door te voeren. Zij hebben dit weekend een overleg om te kijken wat ze maandag op de gemeenteraad gaan doen. Want dan staat er een toegevoegd punt over de kwestie geagendeerd. De enige liberaal die er wel voor is, is co-voorzitter Jean-Paul Lavigne, die secretaris is binnen AGOST. Maar goed, good old JP heeft dezer dagen nog maar zeer weinig te koeken in het blauwe fabriekje. Uitkijken dus naar de gezaghebbende stemmen van Hilde Vautmans en Serge Gumienny over de kwestie.


Oppositie en waarnemend financieel directeur waarschuwen

“Onverantwoord, gezien de financiële toestand van de stad Sint-Truiden", klinkt het ook bij de oppositie. "Mocht een gemeente of stad failliet kunnen gaan, dan zou Sint-Truiden er dicht bij zijn”, waarschuwt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Nu is er het plan van AGOST om een kapitaalsverhoging te doen in droneport voor 1.742.732 euro. Jongens toch! De Gingelomse waarnemend financieel directeur is nochtans erg duidelijk in zijn advies en ik citeer: 'Door de voorliggende kapitaalsverhoging zal op korte termijn (eind 2023-begin 2024) binnen het AGOST naar grote waarschijnlijkheid terug een liquiditeitsprobleem ontstaan dat mogelijks door de stad Sint-Truiden via een renteloze lening of via een eigen lening van het AGOST zal moeten gefinancierd worden.' (zucht) De renteloze lening, die de stad in 2022 gegeven heeft om AGOST van het faillissement te redden, zal nu gebruikt worden om de kapitaalsverhoging mogelijk te maken", gaat Vandenhove verder. "Een oneigenlijk gebruik, want die lening mag enkel gebruikt worden om het financiële gat van AGOST te dempen. Deze geplande kapitaalsverhoging is totaal onnodig, gezien de toestand van de gemeentefinanciën, het feit dat de andere aandeelhouders geen vragende partij zijn en dat net nu Brussels Airport in droneport stapt. Een overheid, hier de stad Sint-Truiden, moet financieel participeren om economische activiteiten te helpen opstarten en daarna net het eigen kapitaal terugtrekken. Kijken we bijvoorbeeld naar de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM), die dat doet in talrijke firma’s. Bijgevolg is het totaal onlogisch dat de stad Sint-Truiden net nu nog een kapitaalsverhoging doet."

Wordt maandag ongetwijfeld vervolgd

1.624 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page