top of page

Moers, van Dam en Spiritus blinken uit in politieke hoogmis om de knikkersEen gemeenteraad die de meerjarenplanning 2020-2025 behandelt, is elk jaar wel een politieke hoogmis. Al zijn de debatten hierover niet altijd even bevattelijk. Veel gegoochel met cijfers en, hoe het kan het ook anders, stadhuiswoorden spuiten doorgaans veel mist. Trudocs begaf zich tussen de mistbanken en kwam thuis met dit verslag.


We moeten het schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) nageven. Hij bracht een duidelijk verhaal en verweerde zich later erg goed in de debatten. Wie hem onderuit wilde halen, moest zeer vroeg opstaan. Van Gert Stas is geweten dat hij al eens graag lang uitslaapt.


Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) leidde de debatten van de gemeenteraadsleden deze keer feilloos. De belangrijkste boodschappen van de meerderheid voor de Truienaren: "We verhogen de belastingen niet! Tegelijk werken we onze lopende investeringen verder af. Goed voor 51.000.000 euro. En er komt een nieuwe taks op pylonen van energie - en telecomdragers."


De belangrijkste boodschap van de oppositie: "Jullie zijn in 2012 met een stadsschuld van 71 miljoen euro begonnen “, rekende Carl Nijssens de meerderheid voor. ”Nu zitten we al aan 130 miljoen euro. Er wordt veel stadspatrimonium verkocht tegelijk slagen er niet in onze leningen af te betalen. We zitten met een virtueel failliete stad. In 2018 bedroeg de schuld 1.796 euro per Truienaar, in 2024 zal dat 3.000 euro zijn."


Wat gaat Sint-Truiden deze legislatuur nog doen?

De ontharding van de Veemarkt zou er deze legislatuur nog komen. De afwerking van de fietsring, de herwaardering van het Speelhof en de burcht van Brustem ook. Eveneens de parking aan de N 722, de ondertunneling aan het station en de ontwikkeling van dorpsnetwerken. Samen goed voor een investering van 51 miljoen euro. Ook de sponsoring, aan STVV van 450.000 euro ex BTW waarvan Pascy Monette beloofde dat ze werd herzien, blijft gewoon behouden. Een belofte waar Monette zich wel aan gehouden heeft: Er komen opnieuw bomen op de Grote Markt. Kostprijs 150.000 euro. De marktkramers zijn al in hun haren aan het krabben, maar de bomen komen er. "Dankzij de N-VA", zei Jo Francois triomfantelijk. "Het was ons eerste dossier toen we van de oppositie in 2018 in de meerderheid kwamen." De gezichten van Heeren en Stippelmans bevroren even.


En wat gaan ze vooral niet doen?

Maar er worden ook heel wat beloofde en aangekondigde projecten naar de volgende legislatuur versluisd, en dus lang niet zeker. De oude voetbalterreinen van Brustem moesten binnen enkele jaren een hotspot voor lokale verenigingen en sport vormen. Zowel boven- als ondergronds zou er binnen enkele jaren gesport kunnen worden. “Kunstgrasvelden voor voetbal en omnisport, een petanqueterrein, een handboogschietveld, een Finse piste, een nieuwe cafetaria met polyvalente zaal, een ondergrondse schietbaan, een oefenterrein voor de hondenschool, sanitair, logistieke voorzieningen én een ruimte parking”, somde schepen van Sport, Stijn Vanoirbeek (cd&v) in juni van dit jaar nog fier en ijverig op. Daar komt dus niets van in huis. Alle plannen met de Minderbroederssite? Opgeborgen. Nieuw stadskantoor? Delete.


Knorrig maar dodelijk efficiënt

Ver op de boerenbuiten waar de haan om 5u.00 in de ochtend al kraait, durft Filip Moers (Vooruit) al eens opstaan. Niet dat Moers van plan was om tussen te komen. Knorrig nam hij zich voor om te zwijgen. "Maar ik kon het niet meer aanzien", zegt het oppositieraadslid dat wel eens verward wordt met de vleesgeworden verontwaardiging. Tijdens het debat over de taks op de eroshuizen waarbij de stad een belasting van 5000 euro per erospand wil heffen voor het afgelopen jaar 2022, kwam hij knorrig maar dodelijk efficiënt tussen. "Ze vallen nu in feite terug op de initiële belasting van Vandenhove maar toch had François in artikel 4 de deur open gelaten om wanneer de uitbater niet betaalt het alsnog te gaan halen bij de eigenaar. Wie gaat nu betalen: de eigenaar of de uitbater? De gouverneur heeft het vorig reglement om die reden vernietigd. Raymonde Spiritus (cd&v) vraagt net voor ik het woord wil nemen of de eigenaar nu niet meer moet betalen. 'Neen' zegt Francois en 5 minuten later moet hij na mijn tussenkomst al een bocht nemen. Wie gelooft die man nog? Opnieuw probeerde Francois de gemeenteraad te misleiden." En inderdaad, na de tussenkomst van Moers ging het kopje van Jo Francois dat eerder op de avond quasi triomfalistisch de oppositie pareerde, naar beneden. De kans dat deze nieuwe erotaks er zal komen is even waarschijnlijk als een Witte Kerst in 2022.


"Er wordt een verhoging voorzien van de wedde van burgemeester en schepenen van 17.4% en een verhoging van de presentiegelden voor de leden van de gemeenteraad van 1.8%. Waar komt dit verschil vandaan?" Dat kwam even binnen. "Euh, dat zegt mij niets", antwoordde Francois. Raar, want Trudocs had het antwoord van de administratie al.

Verhoging scheppenweddes met 17,4 procent

Maar de klapper op de vuurpijl was voor Peter van Dam (Groen). "Er wordt een verhoging voorzien van de wedde van burgemeester en schepenen van 17.4% en een verhoging van de presentiegelden voor de leden van de gemeenteraad van 1.8%. Waar komt dit verschil vandaan?" Dat kwam even binnen. "Euh, dat zegt mij niets", stamelde Francois schijnbaar verrast. "Geen idee, maar het is alleszins niet de bedoeling dat wij onze weddes gaan verhogen."


Dat hij van niets wist lijkt ons heel sterk, tenzij zijn nieuwe waarnemend financieel directeur hem doorgaans niet op de hoogte houdt van pertinente vragen van oppositieraadsleden. Want op 14 december om 20u.18 antwoordde waarnemend financieel directeur aan van Dam het volgende: "In het verleden leverde Cipal ons de begrotingsbestanden aan met de gemiddelde weddes van onze al onze medewerkers (statutairen, contractuelen, college van burgemeester en schepenen, raadsleden, jobstudenten,…). Er werd met andere woorden berekend op jaarbasis om tot de totale loonkost te komen. Sinds de start van Lima (01/01/2022) wordt dit voor de begroting 2023 veel correcter toegepast: Per persoon wordt nu gekeken naar de maandkost: wanneer een medewerker bijvoorbeeld de eerste 6 maanden in een bepaalde loonschaal in trap 1 zit en vanaf de 7e maand in trap 2, dan wordt dat ook op deze manier berekend. Er wordt niet meer gewerkt met gemiddeldes. Dit wordt eveneens toegepast voor de indexverhogingen: wanneer er bijvoorbeeld in maart een indexverhoging voorzien wordt en in juli opnieuw, dan wordt dit ook zo toegepast. Ook hier geen gemiddeldes meer, maar wel de correcte percentages op het moment dat de verhoging voorzien wordt door het planbureau. Er wordt vanaf nu gerekend op maandbasis per medewerker. De som hiervan is dan de totale loonkost per medewerker op jaarbasis."
Vreemd, maar dat misschien aan ons slecht karakter liggen.1.210 weergaven1 opmerking

1 Comment


Dany Peters
Dany Peters
Oct 20, 2023

Je eigen loon verhogen is het toppunt van….in te vullen naar believen. Welke werkende mens in Sint-Truiden heeft dit jaar een loonsverhoging gekregen van 17,4 zonder dat hij promotie maakte of meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekregen heeft en/of van job veranderde? Hij/zij steke zijn vinger op. Ben benieuwd of we aan een hand vol geraken? In elk bedrijf waar de schulden in dergelijke mate verdubbelen lijkt het mij normaal dat men aan de uitgaven sleutelt maar ook de kosten intoomt.….echter….?????

Like
bottom of page