top of page

Ontdoop u met Trudocs!
De documentairereeks 'Godvergeten' op VRT Canvas waarin verschillende slachtoffers over jarenlang kindermisbruik in de Kerk getuigen heeft er stevig ingehakt. Mannen en vrouwen vertellen hoe ze als kind misbruikt werden door een priester of een pater. Heel vaak gaat het in de verhalen ook over het feit dat niemand ingreep en dat leden van de Kerk de andere kant opkeken.


Het was één van onze trouwe lezers die me op een spitante wijze attent maakte op het feit dat ook Trudocs in dit dossier een taak heeft te vervullen. In een stad waar eeuwenlang Broeders van Liefde, Paters, Priesters en nonnen de plak hebben gezwaaid (en sommigen nog steeds doen) mag het niet stil blijven rond deze problematiek. Ook in onze stad lopen slachtoffers rond.


Dankbaarheid

Na het horen van dergelijke berichtgeving in het verleden, heb ik al vaker mijn schouders opgehaald en gedacht: misschien moet ik mij dan ook maar ontdopen. Maar goed, meestal ging ik dan verder tot de orde van de dag. Alleen deze keer heeft de nasleep van het debat bij mij iets geraakt. Toen ik de Antwerpse bisschop Bonny hoorde reageren : "Onze generatie is bovendien opgezadeld met de opkuis, maar ontvangt daar ook weinig dankbaarheid voor".


Formaliseren

Toen ik dat hoorde, brak er iets. De katholieke Kerk heeft volgens mij als instelling au fond geen interesse om dit misbruik ten gronde aan te pakken. Dat is voor mij nu wel duidelijk. Ik wens dus geen lid meer te zijn van deze club. Niet dat ik dat de laatste 35 jaar van mijn leven was, maar ik ga het nu toch even formaliseren.


Praktisch:

Wie net als mij uit de rooms-katholieke kerk wil treden of zich wil laten 'ontdopen', zoals dat in populair taalgebruik heet, hoeft enkel de onderstaande standaardbrief over te nemen en op te sturen naar het bisdom van Hasselt.


Het adres van het Limburgse bisdom is:

  • Bisdom Hasselt - Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt


Voorbeeldbrief kerkuittreding


Aan bisdom Hasselt (datum)...................


Betreft: Uittredingsaanvraag


Geachte heer/mevrouw


Mag ik U verzoeken administratief het nodige te doen om mijn uittreding te acteren:

'(naam en voornaam) ........................................................................................., geboren te .............................................. (geboorteplaats) op ........................... (geboortedatum).

en gedoopt te .............................................................. (parochiekerk of materniteit en adres) toen hij/zij woonde te ....................................................................................... (vroegere woonplaats)

heeft weloverwogen en duurzaam beslist uit de rooms-katholieke kerk te treden.'


Ik weet dat deze uittreding geen enkel gevolg heeft op vlak van de betoelaging van de rooms-katholieke kerk door de overheid, maar wens toch uit te treden om op geen enkele wijze meer bij deze kerk betrokken te worden (bv. toediening sacramenten).

In toepassing van de GDPR verzoek ik u mijn gegevens volledig te schrappen uit het doopregister.

Mag ik u vragen mij over de ontvangst van dit schrijven te berichten met vermelding van de datum van mijn uittreding.


Met vriendelijke groeten

(naam en voornaam) (huidige verblijfplaats)


Getuigen

Daarbij mogen lezers die slachtoffer geweest zijn van de katholieke kerk en daarover willen getuigen, ons steeds anoniem contacteren.


837 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page