top of page

"Opnieuw pootje baden in de Cicindria-beek"

"Sunday Markt mag niet verloren gaan in de plannen"De Truiense gemeenteraad gelooft in de Veemarktsite als strategisch project voor de toekomst, waarbij ze het Speelhof zal verbinden met een groenblauwe schakel doorheen de stad met Rochendaal. De stad gaat nu onderzoeken hoe ze de Veemarkt kan ontharden en de Cicindria kan openleggen doorheen de historische binnenstad. De gemeenteraad gaf maandagavond unaniem groen licht voor de uitwerking van dit belangrijke strategische dossier.


De Stad Sint-Truiden wil tegen 2030 klimaatrobuust zijn en zich aanpassen aan de klimaatwijzigingen. Om dit te bereiken zijn klimaatadaptatiemaatregelen nodig. Voorbeelden zijn onthardingen opdat voldoende water in de bodem kan dringen (droogte), inzetten op vergroening (biodiversiteit), water opnieuw zichtbaar in de stad brengen en er bewust ruimte voor reserveren (leefbaarheid) , koele plekken ontwerpen (hittestress) … De herontwikkeling van de Veemarktsite en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad zijn mogelijke stappen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen.


Sloop van het slachthuis


“De Veemarkt is een terrein van beton en asfalt. De ontharding past binnen onze klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer levenskwaliteit. Groen en water maken de stad aangenaam om te wonen en te ontspannen. Daarom willen we de herontwikkeling van de Veemarktsite na de sloop van het slachthuis vastleggen”, weet Ingrid Kempeneers, schepen van duurzaamheid.
"De Truienaar moet opnieuw kunnen pootje baden in de Cicindria. Daarom hebben we als oppositie dit voor Sint-Truiden belangrijke dossier mee goedgekeurd"

gemeenteraadslid Marleen Thijs (sp.a)


Sunday Markt


“Het ontstaan en de ontwikkeling van Sint-Truiden zijn verbonden met de Cicindria", knikt Marleen Thijs (sp.a). "Ook in de toekomst biedt ze opportuniteiten voor een nieuwe ruimtelijke visie van de stad. In de 19de eeuw is ze overwelfd. Nu zal de haalbaarheidsstudie onderzoeken wat de voor- en nadelen van mogelijke scenario’s zijn voor het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad. De Truienaar moet opnieuw kunnen pootje baden in de Cicindria. Daarom hebben we dit voor Sint-Truiden zo belangrijke dossier mee goedgekeurd. We zullen er op toezien dat de Sunday Markt blijft doorgaan. Ook het Skatepark zal erin geïntegreerd worden. En uiteraard kunnen de mensen er in de toekomst nog steeds parkeren."


250 000 euro


“Met deze strategische studie willen we de stad verder ontwikkelen met een blauwgroene ader die door onze stad loopt en zo zal bijdragen aan de levenskwaliteit van onze inwoners. In dit kader gaf de Vlaamse Gemeenschap ons een subsidie van 250 000 euro als proeftuin om de veemarkt te ontharden en het openleggen van de Cicindria doorheen de historische binnenstad tussen het Speelhof en Rochendaal te realiseren”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).


228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page