top of page

Preventieadviseur ziet geen elektrocutiegevaar, maar opent geen enkele elektriciteitskast

Bijgewerkt op: 3 jul. 2021

of hoe de stad Sint-Truiden de problemen in het Oud-Atheneum niet wil zien


In de saga over het Oud Atheneum bereiken we stilaan een dieptepunt. Vorige week verwittigde Trudocs het Truiense schepencollege nog per mail over het blijvend elektrocutiegevaar en het sluimerend asbestgevaar. "Geen dringende redenen om tot sluiting over te gaan", antwoordt burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) vandaag. De stedelijke preventieadviseur moet wellicht de Nobelprijs voor Elektromechanica gewonnen hebben, want die komt tot deze conclusie zonder ook maar één elektriciteitskast geopend te hebben. Ondertussen ondergaan de er nog resterende verenigingen de situatie met ingehouden woede.


"Na het paniekzaaiende bericht op jullie site heb ik onmiddellijk een nieuwe controle laten uitvoeren", steekt burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) van wal. "Dit zowel door de brandweer als onze eigen preventie-adviseur. De inbreuken zijn niet van dien aard dat de installatie buiten gebruik gesteld moet worden. De opmerkingen betreffen voornamelijk het ontbreken van ééndraadsschema’s en plannen. De loshangende elektriciteitsdraden zouden beter worden verwijderd maar zijn reeds geruime tijd stroomloos gemaakt. De foto die jullie gebruiken om de ernst van het elektrocutierisico aan te duiden zijn datakabels waar geen stroom op zit. Ook inzake asbest is er geen acuut gevaar. Dit betreft cementgebonden toepassingen en alle aanwezige asbest vallen onder klasse 3 wat betreft saneringsdringendheid."

"Onwaarschijnlijk, terwijl hier naast ons ook nog eens wekelijks groepjes asielkinderen komen spelen tijdens de inburgeringsklassen van het Huis van de Wereld. Tellen die kinderen dan niet mee?

Spelende kinderen

"Dat zien wij toch even anders", klinkt het bij verschillende vertegenwoordigers van de resterende verenigingen in het Oud-Atheneum. "Insijpelend regenwater, onveilige elektriciteitsleidingen, stukken plafond die naar beneden vallen, vrijgekomen asbestvezels, een muur op instorten...Ook met de aarding aan het elektriciteitsnet is er een ernstig probleem. Daar zijn rapporten over, maar meldingen hierover krijgen geen gevolg. De brand weer en de preventieadviseur zijn hier geweest ja? Maar op onze vraag voor een rondgang en nazicht van de elektriciteitskasten, klonk een laconieke 'njet'. Ze vertrokken even snel als ze gekomen waren. Onwaarschijnlijk, terwijl hier naast ons ook nog eens wekelijks groepjes asielkinderen komen spelen tijdens de inburgeringsklassen van het Huis van de Wereld. Tellen die kinderen dan niet mee?"


"Al drie weken spuit het water uit een kapotte kraan in de kelder van het oud-atheneum", zegt voorzitter Geert Masuy van computerclub Eniac. "Geen reactie op herhaalde melding. Wel vriendelijk dat het zal gemeld worden. Duurzaam en zorgzaam is niet voor dit bestuur"


"Wat het asbest in dit oude gebouw betreft, zal er wel een asbestinventaris en bijhorend beheersprogramma zijn zeker? In ieder geval we weten het niet!"


Populistische controverse

"De voorbije periode heeft de stad voor reeds 22 van de 25 verenigingen een oplossing gevonden", weet burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) bovendien. "Vandaag zijn er slechts drie verenigingen overgebleven waar momenteel een oplossing voor wordt gezocht. Het is dan ook jammer dat in zulke dossiers blijvend de populistische controverse wordt opgezocht."

"Aan deze verenigingen aanbieden dat ze in een cultureel centrum of bevriende school af en toe tijdens de werkuren een lokaal kunnen ter beschikking krijgen is eerder een kaakslag dan een oplossing.

Welke oplossing?

"Welke oplossingen heeft het stadsbestuur effectief aangeboden die een echte oplossing zijn voor de verenigingen die door hun werking nood hebben aan een permanente locatie", riposteert voorzitter Geert Masuy van computerclub Eniac, die er nog verblijft. "Aan deze verenigingen aanbieden dat ze in een cultureel centrum of bevriende school af en toe tijdens de werkuren een lokaal kunnen ter beschikking krijgen is eerder een kaakslag dan een oplossing."

"Stop nu toch met de verenigingen luchtkastelen te verkopen: zorg dat het veilig is en maak een planning over 5 of zelfs 10 jaar om lokalen opnieuw deftig en duurzaam in orde te maken

Verkoop het Oud-Atheneum niet

"De stad Sint-Truiden moet het Oud Atheneum niet verkopen en domein Terbiest aankopen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) met klem. "Stop nu toch met de verenigingen luchtkastelen te verkopen: zorg dat het veilig is en maak een planning over 5 of zelfs 10 jaar om lokalen opnieuw deftig en duurzaam in orde te maken. Voer opnieuw ‘ons’ reglement in, waarbij het stadsbestuur instaat voor de materialen en de ruwe werken en waarbij de verenigingen zorgen voor de inrichting en een gedeelte van het werk. Hiervoor kunnen ze dan beroep doen op dat subsidiereglement. Daarom pleiten wij nu eveneens om het vroegere Sint-Laurentius woonzorgcentrum in Brustem te behouden voor het lokale gemeenschapsleven."


609 weergaven6 opmerkingen
bottom of page