top of page

Preventieadviseur ziet geen elektrocutiegevaar, maar opent geen enkele elektriciteitskast

Bijgewerkt op: 3 jul. 2021

of hoe de stad Sint-Truiden de problemen in het Oud-Atheneum niet wil zien


In de saga over het Oud Atheneum bereiken we stilaan een dieptepunt. Vorige week verwittigde Trudocs het Truiense schepencollege nog per mail over het blijvend elektrocutiegevaar en het sluimerend asbestgevaar. "Geen dringende redenen om tot sluiting over te gaan", antwoordt burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) vandaag. De stedelijke preventieadviseur moet wellicht de Nobelprijs voor Elektromechanica gewonnen hebben, want die komt tot deze conclusie zonder ook maar één elektriciteitskast geopend te hebben. Ondertussen ondergaan de er nog resterende verenigingen de situatie met ingehouden woede.


"Na het paniekzaaiende bericht op jullie site heb ik onmiddellijk een nieuwe controle laten uitvoeren", steekt burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) van wal. "Dit zowel door de brandweer als onze eigen preventie-adviseur. De inbreuken zijn niet van dien aard dat de installatie buiten gebruik gesteld moet worden. De opmerkingen betreffen voornamelijk het ontbreken van ééndraadsschema’s en plannen. De loshangende elektriciteitsdraden zouden beter worden verwijderd maar zijn reeds geruime tijd stroomloos gemaakt. De foto die jullie gebruiken om de ernst van het elektrocutierisico aan te duiden zijn datakabels waar geen stroom op zit. Ook inzake asbest is er geen acuut gevaar. Dit betreft cementgebonden toepassingen en alle aanwezige asbest vallen onder klasse 3 wat betreft saneringsdringendheid."

"Onwaarschijnlijk, terwijl hier naast ons ook nog eens wekelijks groepjes asielkinderen komen spelen tijdens de inburgeringsklassen van het Huis van de Wereld. Tellen die kinderen dan niet mee?

Spelende kinderen

"Dat zien wij toch even anders", klinkt het bij verschillende vertegenwoordigers van de resterende verenigingen in het Oud-Atheneum. "Insijpelend regenwater, onveilige elektriciteitsleidingen, stukken plafond die naar beneden vallen, vrijgekomen asbestvezels, een muur op instorten...Ook met de aarding aan het elektriciteitsnet is er een ernstig probleem. Daar zijn rapporten over, maar meldingen hierover krijgen geen gevolg. De brand weer en de preventieadviseur zijn hier geweest ja? Maar op onze vraag voor een rondgang en nazicht van de elektriciteitskasten, klonk een laconieke 'njet'. Ze vertrokken even snel als ze gekomen waren. Onwaarschijnlijk, terwijl hier naast ons ook nog eens wekelijks groepjes asielkinderen komen spelen tijdens de inburgeringsklassen van het Huis van de Wereld. Tellen die kinderen dan niet mee?"


"Al drie weken spuit het water uit een kapotte kraan in de kelder van het oud-atheneum", zegt voorzitter Geert Masuy van computerclub Eniac. "Geen reactie op herhaalde melding. Wel vriendelijk dat het zal gemeld worden. Duurzaam en zorgzaam is niet voor dit bestuur"


"Wat het asbest in dit oude gebouw betreft, zal er wel een asbestinventaris en bijhorend beheersprogramma zijn zeker? In ieder geval we weten het niet!"


Populistische controverse

"De voorbije periode heeft de stad voor reeds 22 van de 25 verenigingen een oplossing gevonden", weet burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) bovendien. "Vandaag zijn er slechts drie verenigingen overgebleven waar momenteel een oplossing voor wordt gezocht. Het is dan ook jammer dat in zulke dossiers blijvend de populistische controverse wordt opgezocht."

"Aan deze verenigingen aanbieden dat ze in een cultureel centrum of bevriende school af en toe tijdens de werkuren een lokaal kunnen ter beschikking krijgen is eerder een kaakslag dan een oplossing.

Welke oplossing?

"Welke oplossingen heeft het stadsbestuur effectief aangeboden die een echte oplossing zijn voor de verenigingen die door hun werking nood hebben aan een permanente locatie", riposteert voorzitter Geert Masuy van computerclub Eniac, die er nog verblijft. "Aan deze verenigingen aanbieden dat ze in een cultureel centrum of bevriende school af en toe tijdens de werkuren een lokaal kunnen ter beschikking krijgen is eerder een kaakslag dan een oplossing."

"Stop nu toch met de verenigingen luchtkastelen te verkopen: zorg dat het veilig is en maak een planning over 5 of zelfs 10 jaar om lokalen opnieuw deftig en duurzaam in orde te maken

Verkoop het Oud-Atheneum niet

"De stad Sint-Truiden moet het Oud Atheneum niet verkopen en domein Terbiest aankopen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) met klem. "Stop nu toch met de verenigingen luchtkastelen te verkopen: zorg dat het veilig is en maak een planning over 5 of zelfs 10 jaar om lokalen opnieuw deftig en duurzaam in orde te maken. Voer opnieuw ‘ons’ reglement in, waarbij het stadsbestuur instaat voor de materialen en de ruwe werken en waarbij de verenigingen zorgen voor de inrichting en een gedeelte van het werk. Hiervoor kunnen ze dan beroep doen op dat subsidiereglement. Daarom pleiten wij nu eveneens om het vroegere Sint-Laurentius woonzorgcentrum in Brustem te behouden voor het lokale gemeenschapsleven."


615 weergaven6 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

6 Comments


Een preventieadviseur is een onafhankelijk individu binnen een bedrijf. Deze mijnheer of mevrouw zal zich niet bezighouden met de politieke spelletjes die hier gespeeld worden en deze zal ongetwijfeld dezelfde adviezen formuleren wanneer Vooruit 'aan de macht' zou zijn. Helaas gaat het hier waarschijnlijk (lees: met zekerheid) weer én enkel om een politiek spel van de oppositiepartij omdat de éne of andere zich weer benadeeld voelt. Niet meer dan dat,... niet meer dan alweer een storm in een glas water.


Ik mag alleen hopen dat -van het toch maar zeer weinig aantal lezers (dat deze niet onderbouwde en uit de duim gezogen artikels lezen)- alles met een grote korrel zout zullen nemen. Mensen, het is niet voor niets dat de…


Like
Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jul 04, 2021
Replying to

Opmerking:

Als preventieadviseur (wettelijk verplicht) wordt door een bedrijf zelf een werknemer aangesteld. Betreft het een overheidsbedrijf, dan wordt een ambtenaar (m/v/x) als dusdanig politiek benoemd.

In beide gevallen is er geen sprake van onafhankelijkheid en zal/moet de persoon in kwestie het spelletje gewoon meespelen.

Like

Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jul 03, 2021

Asbest is zoals elektriciteitskasten: Blijf er af en er is geen gevaar. Géén ! 🤗

Like

Wat het asbest in dit oude gebouw betreft, zal er wel een asbestinventaris en bijhorend beheersprogramma zijn zeker?

Like

Inderdaad Hugo, daarenboven zal die verstandige man zich vooraf geïnformeerd hebben bij zijn collega-elektriciens en hij zal zeker ook vooraf het laatste verslag van de keuringsinstantie erop hebben nageslaan, zeer verstandig man dus...

Like

Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jul 02, 2021

Een preventieadviseur is niet de facto een elektricien (van opleiding). Zo iemand blijft dus maar beter met zijn pollekes uit de elektriciteitskasten uit.

Verstandige man, dat wel...

Like
bottom of page