top of page

Ratten, drugsdealers, brandjes en vuilnis: buurt van Lago Sportpark kreunt onder overlast ...

... maar de politiek stuurt zijn kat naar het buurtoverleg


De buurtbewoners rondom het Lago Sportpark zaten met veel vragen aan de Truiense politici. De overlast was immers niet min. Lawaaioverlast, drugsdealers, ratten, vuilnis en verloedering. Daarom vond er op 14 juli 2022 een buurtoverleg plaats. Iedereen van Lago en Fedasil over Politie tot diensthoofd sport & jeugd op de afspraak. Maar wie stuurde zijn kat? Ingrid Kempeneers (burgemeester wnd.), Stijn Vanoirbeek (schepen sport), Nina Kvikvinia (schepen jeugd), Maud Stinckens (teamcoördinator preventie & handhaving), Dirk Benaets (coördinator buurtwerking). Daarom brengt Trudocs letterlijk de vraag en antwoordronde van het overleg om het u voor te leggen.


Buurt: Het initiatief van Habbekrats is zeer mooi, maar wanneer het sluit blijven er een aantal jongeren ‘hangen’. Het is een ‘getto’ geworden, waarbij het probleem begint aan het LAGO bloesembad en wordt doorgetrokken richting Fedasil. ’s Nachts lopen er diverse personen die kijken over de poortjes van de bewoners. De buurtbewoners voelen zich onveilig.


Antwoord Habbekrats: We proberen hier zoveel mogelijk over te sensibiliseren naar onze jongeren toe, maar wij hebben verder geen controle over wat er na de openingsuren gebeurt. • Daarnaast beschik ik over diverse nummerplaten van auto’s en bromfietsen die rondscheuren in de buurt. De buurt vraagt om repressief op te treden.


Antwoord stad: Blijkbaar staat er aan het padje langs de kant van de Olympialaan geen verbodsbord voor gemotoriseerd verkeer. Er kan hier een extra verbodsbord geplaatst worden.


Buurt: Tot slot wordt er drugs gedeald aan de kiosk. Is het niet mogelijk om een anonieme controle te laten plaatsvinden waarbij alle personen worden gecontroleerd?


Antwoord lokale politie: Indien er zich incidenten hebben voorgedaan, kunnen de buurtbewoners steeds melden in welke tijdspanne deze plaatsvonden zodat de camerabeelden bekeken kunnen worden. Daarnaast is het zeker mogelijk om anonieme controles te organiseren, het voorstel wordt genoteerd.


Vraag buurt: Vroeger was dit een woonwijk, nu wonen we in een industriezone voor ontspanning. Tussen alle bedrijven met hun afzonderlijke activiteiten staan huizen en de bewoners van die huizen lijden daaronder. Doorheen de dag is er lawaai van de hondenvijver, vanaf 19.00u is er lawaai van de groepslessen in het zwembad, nadien is er lawaai van de hangjongeren, …


Antwoord stad: Voor de hinder van de groepslessen werden reeds stappen gezet door LAGO. Wat betreft de hondenzwemvijver, zou het helpen indien er daar een openings- en sluitingsuur wordt afgesproken?


Reactie buurtbewoner: Neen, er is van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat overlast. Het zijn ook niet enkel de honden die voor lawaaioverlast zorgen, maar ook de baasjes. Het poortje kan eventueel afgesloten worden, maar dit lost het probleem niet op van het lawaai doorheen de dag.


Antwoord stad: Op het bord kunnen er een aantal regels aangebracht worden, een soort huishoudelijk reglement waarop ook de openings- en sluitingsuren vermeld worden. Het is belangrijk om te sensibiliseren naar de gebruikers van de vijver toe. V


Vraag buurt: oproep aan Habbekrats om alles op te ruimen voor ze vertrekken. Bovendien zijn de vuilnisbakken die er staan te klein waardoor deze meteen vol zitten.


Antwoord Habbekrats: wij doen dagelijks een rondgang om het vuil op te ruimen. Bovendien is het een openbaar domein en is het zeker niet alleen vuilnis afkomstig van de jongeren van Habbekrats.


Antwoord stad: het plaatsen van meer vuilnisbakken is zeker geen oplossing van het probleem. verschillende studies tonen aan dat extra vuilnisbakken ook extra vuil uitlokt. Bovendien is een extra vuilnisbak geen garantie dat het vuilnis ook effectief in de vuilnisbak terecht komt.


Vraag/melding buurt: Door al het afval wat er achterblijft, is er ook heel veel overlast van ratten.


Antwoord stad: we zullen de rattenvanger hier opnieuw over aanspreken.


Vraag buurt: Wat gaat er gebeuren met het kabouterbos? Wat wordt de bestemming? Tijdens corona is het gesloten geweest, kan dit niet opnieuw gebeuren? Er hebben mensen brandjes aangestoken, met dit warme weer kan dit tot erger leiden. Bovendien komen de hangjongeren langs het kabouterbos over de poortjes gekropen.


Antwoord stad: het kabouterbos is gedeeltelijk gedemonteerd. Vroeger vond er jaarlijks het kabouterfeest plaats. Er zijn geen plannen, maar het is wel nog steeds een recreatiegebied. Er zal echter niet op korte termijn iets anders geplaatst worden.


Reactie buurtbewoner: Er is over het algemeen veel verloedering. Zo is er tussen Trudobron 28 en 30 overbegroeiing, waartussen louche praktijken plaatsvinden.


Antwoord stad: dergelijke meldingen kunnen doorgegeven worden via het burgermeldsysteem. Op deze manier komt het terecht bij de groendienst en kunnen deze onderhoudswerken ingepland worden.


Vraag buurt: Heel veel problemen hebben te maken met toegang. Kan het toegangspatroon niet veranderd worden?


Als het domein na 22.00u afgesloten wordt, wordt het moeilijker om zich er te bewegen. Antwoord stad: Er zijn enkele moeilijkheden, zoals; waar ga je dit poortje zetten? Er zijn ook nog mensen die na 22.00u naar de tennis willen. Er mogen steeds voorstellen gedaan worden door de buurtbewoners. Wie gaat deze poortjes beheren? Vroeger was er een conciërge. Deze is er nu niet meer. Indien we dit willen realiseren, is er hulp nodig van de buurtbewoners.


Vraag buurt: Onder de kiosk staat een camera; werkt deze nog of kan deze opnieuw geactiveerd worden?


Antwoord stad: Dit wordt bekeken.


Vraag/melding: Veel overlast na 22.00u komt van bewoners van Fedasil. Kan het asielcentrum gesloten worden?


Antwoord Fedasil: Het is geen gesloten opvangcentrum, er zijn een aantal wettelijke voorwaarden waaraan wij ons moeten houden. Er vinden 4x per dag controlerondes plaats en hier wordt ook melding van gemaakt. We zitten nog niet lang in de whatsappgroep van de buurt, dit moeten we nog wat tijd geven. De specifieke meldingen kunnen de medewerkers van FedAsil enorm helpen. De camerabeelden worden bovendien regelmatig bekeken. Er wordt zowel intern als politioneel gesanctioneerd. Er wordt moeite gedaan om samen te werken met de lokale politie en te vervolgen waar nodig. Er wordt sensibiliserend opgetreden t.a.v. de bewoners.


Vraag buurt: Kan er een ronde gedaan worden met de buurtbewoners en politiek vertegenwoordigers (burgemeester en schepenen van sport en jeugd) zodat ze de problematiek zelf kunnen vaststellen?


Antwoord stad: Dit voorstel wordt voorgelegd bij de politiek verantwoordelijken.
2.743 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Eric Nulens
Eric Nulens
Aug 14, 2022

ik begrijp de frustatie van de bewoners bij de Lago erg goed. Op het 1ste gedeelte van de Naamsesteenweg zitten we met dezelfde overlast. De stadsdiensten hebben me beloofd dit gedurende de maand september te bestuderen en te meten. Het afval dat we elke dag terugvinden, de agressiviteit van sommige passanten creëert onzekerheid en angst bij de bewoners. We betalen genoeg belastingen aan de stad om er toch tenminste een gevoel van veiligheid voor terug te krijgen

Like

Erwin Goessens
Erwin Goessens
Aug 11, 2022

Hoeveel agenten telt het korps van Sint - Truiden. Hoeveel ziekteverzuim is er binnen het korps? Hoeveel wordt er gepatrouilleerd overdag maar vooral hoeveel agenten zijn er s'nachts van dienst en wordt er dan ook gepatrouilleerd of wordt er eerder bespaard hierop. Dirk Selis, dit zijn een heleboel vragen waar jij eens klaarheid zou kunnen in scheppen. In ieder geval, op welk tijdstip van de dag ook, je komt weinig blauw op straat tegen. In landen als Franrijk en Engeland wordt er vooral Zowel overdag als s'nachts gewoon gepatrouilleerd. Bestaat dit überhaupt nog wel in België of zit men hier aan zijn bureau gewoon te wachten tot wanneer de telefoon gaat om dan pas uit te rukken?

Like
bottom of page