top of page

Wat er beslist werd in een Mechels 4-sterrenhotel over het Truiens stadspersoneelOp een blauwe maandag, eind augustus, beslisten ‘enkelen’ plots dat niets in de huidige personeelsstructuur van de Stad Sint-Truiden nog werkte en dat alles anders moest. De structuur, het irritante managementteam, sommige diensten en hun diensthoofden moesten allemaal op de schop. Twee weken geleden zetten die 'powers that be' door en rolden hun plannen uit in Mechels 4-sterren hotel voor de fine fleur van de Truiense meerderheid en de top van de ambtenarij. Aan de hand van getuigenissen van enkele anonieme topambtenaren en politici die er niet mee zo gediend waren, reconstrueert Trudocs deze gang van zaken.


"De vorige legislatuur heeft de stad Sint-Truiden heel wat tijd gestoken in het op punt stellen van haar eigen organisatiestructuur", steekt een Truiens topambtenaar van wal. "Dure consultants en firma’s passeerde de revue om de diensten door te lichten, functieprofielen op te stellen, aanwervingsprocedures te bepalen én dit te vatten in een personeelsorganogram. Dit organogram is in de afgelopen jaren meermaals gefinetuned, na uitgebreid overleg met het management, diensthoofden, personeel, vakbonden en gemeenteraad. Vriend en vijand waren het erover eens dat de structuur beter was, de diensten via clusters goed konden worden aangestuurd, ook na inkantelen van het OCMW. Toch moet nu de hele structuur plots op de schop, zonder enige vorm van overleg. En Veerle wilde die operatie in het weekend van 9 oktober met haar hele hofhouding in het Van Der Valk Hotel in Mechelen bezegelen. Ondanks de toen al manifeste Coronadreiging, in Mechelen had ze er blijkbaar minder last van. Laat staan dat de lamentabele situatie van de Truiense schatkist haar tot enige nederigheid en soberheid zou aanzetten. Dus, op naar Mechelen!"


in picture: Stadskantoor Sint-Truiden foto DSS

"De hele organisatie wordt ontmanteld, het managementteam moet weg, de beleidsclusters gedumpt… Het eigen werk van al die jaren wordt zo genegeerd en het werk van vele personeelsleden en het middenkader geminimaliseerd door enkele politici en topambtenaren

Diensthoofden gedegradeerd

“In Mechelen aangekomen en na een chique diner in restaurant Ouwen Dok kwam Heeren meteen ter zake. De hele organisatie wordt ontmanteld, het managementteam moet weg, de beleidsclusters gedumpt… Het eigen werk van al die jaren wordt zo genegeerd en het werk van vele personeelsleden en het middenkader geminimaliseerd door enkele politici en topambtenaren", zucht de topambtenaar die uit angst voor represailles liever anoniem wenst te blijven. "Nu komen 33 diensten in 10 verticale structuren terecht en moeten rapporteren aan drie directeurs die het nieuwe management vormen. Daarnaast zullen er nog een 10-tal ondersteunende diensten zijn die horizontaal gaan werken. Denk dan aan genre IT-dienst, HR-Dienst. Heel wat diensten worden soms logisch en vaker onlogisch samengevoegd. Heel wat diensthoofden en directeurs worden plots gedegradeerd. De vraag is of dit stimulerend zal werken voor ons stadspersoneel? Ik denk het niet."

"Transparantie? Oppositieleider Gert Stas moest achter de plannen vissen in het vragenhalfuurtje!"

Overlegmodel ook op de schop

"Heel wat kritiek op het nieuwe organisatiemodel komt er ook doordat het wordt opgelegd zonder overleg", zegt een toonaangevend politicus uit de meerderheid. "Het vorige managementteam kreeg plots te horen dat het mocht opkrassen en werd niet betrokken. Geen enkel overleg werd gehouden met diensthoofden, vakbonden, laat staan basisinfo gedeeld met het personeel. Ook de gemeenteraad, toch het hoogste politieke orgaan in onze stad, werd tot op vandaag niet ingelicht van de nieuwe personeelsplannen. Oppositieleider Gert Stas moest er achter vissen in het vragenhalfuurtje. Maar ondertussen kreeg elke stadsmedewerker een mail in de mailbox met daarin hun nieuwe structuur en de timing ervan meegedeeld. Geen enkele vorm van overleg! Hoe krijg je dit anno 2020 uitgelegd als je werkt aan een nieuwe, performante structuur die klantgericht samenwerken moet verpersoonlijken. Elke CEO van een bedrijf zou de wind van voor krijgen van zijn Raad van Bestuur, als de hele structuur van de organisatie eenzijdig zou worden veranderd zonder medeweten van hen of inspraak van geëigende kanalen. Veranderingsprocessen zijn van alle tijden. Maar de zoveelste wijziging op korte tijd vraagt ook een draagvlak bij de basis. Dat levert respect op. Ik vrees dat hier nu het schoentje wringt."

"Ik vrees trouwens voor die doortocht van Audit Vlaanderen

Nieuwe studie

"Ondertussen is opnieuw een externe firma aangesteld om weer de zoveelste personeelsbehoeftestudie te maken", gaat die politicus verder. "Dat is steeds de truc van de foor hè. Wil je jou indekken voor een onlogische en onpopulaire beslissing, bestel dan een studie. Wat was er mis met de studies en de veranderingen van de afgelopen 6 jaar? Een politiek manoeuvre of eerder paniekvoetbal voor Audit Vlaanderen die gaan langskomen? Ik vrees trouwens voor dat laatste."

983 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page