top of page

Schepen gebruikt STVV-skybox voor eigen vertier: "Familie uitgenodigd, maar wel alles zelf betaald"De skybox van de Stad Sint-Truiden in het Daio Wasabi Stayen Stadium wordt dan toch niet gebruikt voor het ondersteunen van startende bedrijven en sociale projecten. Meer nog, sommige schepenen gebruiken de box voor eigen familieleden en vrienden.


In de zomer van 2022 berichtte Trudocs al over de merkwaardige, eenzijdige sponsordeal tussen de Stad Sint-Truiden en STVV. Lees de letterlijke overeenkomst hier. Het contract stipuleert dat STVV elke 1ste augustus en dit voor de komende 3 jaren een factuur naar de stad mag sturen ten belope van 150.000 euro ex BTW. In ruil komt het logo van de Stad Sint-Truiden achteraan op het shirt van de spelers te staan en staan we onder meer 4 keer per jaar in het STVV-magazine. En, niet onbelangrijk, de Stad Sint-Truiden bekomt een skybox waar ze tijdens de thuiswedstrijden van STVV een 12-tal gasten mag ontvangen. Voor 6 thuiswedstrijden zit daar het eten en drank in exclusief sterke dranken. Alle andere diners dienen betaald te worden aan de gangbare tarieven.


Kritiek van Truiense sportclubs

De sponsordeal oogstte veel kritiek. Vooral de Truiense basketclub STBB die vorige zomer 75 kaarsjes uitblies, schoot met scherp. "Wanneer het stadsbestuur dan 450.000 euro aan STVV cadeau geeft, dan zakt mijn broek af", zei voorzitter Ludo Van Beek erover. "Wij organiseren al 75 jaar basketbal in Sint-Truiden, hebben generaties Truienaren een zinvolle en sportieve opleiding gegeven. En wij krijgen kruimels? We worden behandeld als een ongewilde bastaard. Kijk, we zijn steeds bereid tot een open gesprek met de stad, maar we moeten ons nu ook niet laten ‘bezeiken’ om dan merci te zeggen wanneer we straks een tinnen schotel en 75 kauwgommen krijgen."


Startende Truiense bedrijven

Onder druk van de zware kritiek van STBB, andere sportclubs en de berichtgeving op Trudocs nam toenmalig burgemeester Veerle Heeren (cd&v) een bocht. “We blijven structureel in dialoog om te kijken hoe we ons partnerschip verder kunnen verdiepen. Zo willen we de skybox van de stad op Stayen bij gelegenheid thematisch ter beschikking stellen van bijvoorbeeld startende Truiense bedrijven of mensen die een sociaal project realiseren in Sint-Truiden. Dit is een mooi voorbeeld van de structurele samenwerking tussen het lokaal bestuur Sint-Truiden en STVV. Samen kunnen we een maatschappelijke motor zijn voor de regio.”


Geen overzicht

Van die maatschappelijke motor is niet in huis gekomen. Trudocs vroeg via de wet van Openbaarheid van Bestuur de volgende vraag: "Betreft de thuismatchen van STVV in 2022 en 2023. Wie maakte gebruik van de box/loge - die de Stad Sint-Truiden in het Wasabi Stayen Stadion ter beschikking heeft?” Antwoord van de stadsjurist: "Wij delen u mede niet op uw vraag te kunnen ingaan daar wij niet beschikken over een overzicht van de personen die gebruik gemaakt hebben van de box op STVV.”


Familie uitgenodigd, maar wel alles zelf betaald

"Van die sociale motor? Daar is nu eens niets van in huis gekomen", zegt een bron dichtbij het schepencollege. "Schepenen en burgemeester onderling namen de box voor zichzelf en hun vrienden en familieleden." Schepen Johan Mas geeft dit toe."Ik heb mijn familie na het overlijden van mijn zus inderdaad uitgenodigd om een wedstrijd in de skybox te volgen, maar ik heb wel alles netjes betaald." Is het dan de bedoeling dat vrienden en familieleden worden uitgenodigd? "Niet meteen", zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) aarzelend. Zelf heeft ze naar eigen zeggen twee keer van de skybox gebruik gemaakt en dan enkel met haar vriend. "Maar het siert de schepen wel dat hij alles zelf betaald heeft. Kijk, er is geen lijst bijgehouden van wie wanneer de skybox gebruikte. Maar ik ga wel het initiatief hernemen om startende Truiense bedrijven of mensen die een sociaal project realiseren, uit te nodigen." Is dat niet wat laat op het seizoen? "Tja, het was burgemeester Heeren die hier mee afkwam, maar ze heeft het spijtig genoeg niet kunnen realiseren omwille van het vaccinatieschandaal."


Totaal onverantwoord!

"Wij krijgen als VOORUIT-verkozenen gewoon geen uitnodiging om in die skybox gaan te zitten", reageert de grootste oppositiepartij bij monde van Ludwig Vandenhove. "Maar moesten we één krijgen, dan zouden we resoluut weigeren. Wij blijven als VOORUIT tegen dat sponsorcontract waarbij de stad Sint-Truiden voor 3 jaar 450 000 euro betaalt aan de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV). Totaal onverantwoord! Ik zal schriftelijk opvragen wie van de verkozenen, lees burgemeester en/of schepenen, regelmatig deze skybox bezoekt, wat dit elke keer kost, bovenop de jaarlijkse sponsoring en welke bedrijven dan uitgenodigd worden. Wat met de andere sportclubs en verenigingen in Sint-Truiden? Dat is puur discriminatie. KSTVV is een professionele voetbalploeg, die moeten maar zelf zorgen voor hun inkomsten. Om dan nog niet te spreken over de dramatische toestand van de gemeentefinanciën.”


Schepen Jo Francois (N-VA) wenste niet te reageren.


2.038 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 komentaras


Erwin Goessens
Erwin Goessens
2023-03-22

Als men al niet wil antwoorden op de meest simpele vragen zorgt men opnieuw voor een vermoeden dat het allemaal weer niet koosjer is. Als men zelf betaald dan is men normaliter in staat om een factuur voor te leggen. Trouwens aan wie wordt er betaald voor het afhuren van deze skybox? De heer Jo Francois heeft precies last van selectieve spraakstoornissen. Logopedie kan eventueel een oplossing zijn

Patinka
bottom of page