top of page

Scouts Velm willen speelbos in plaats van woonuitbreidingsgebied: "Pak onze plantage aub niet af!"De scouts van Velm bestaan dit jaar 46 jaar. Met succes. De jeugdvereniging telt alsmaar meer leden, vandaag zelfs 190 om precies te zijn. "Meteen de reden dat we niet altijd genoeg speelruimte op ons terrein hebben", zegt de leiding in een schrijven aan de stad. "We spelen dan regelmatig dorpsspelen, spelletjes op het pleintje van de parochiezaal, maar ook in de plantage. Pak ons die niet af"


"Onze leden komen steeds vaker van andere dorpen zoals Halmaal, Kerkom, … maar ook van Sint-truiden centrum", gaat de Velmse Scoutsleiding verder. "Wat onze scouts zo aantrekkelijk maakt is dat wij in een echt ‘boerendorp’ zitten, een plaats omgeven door natuur om voluit te kunnen ravotten. Wij vinden het heel jammer te hebben vernomen dat ‘onze’ plantage zou omgevormd worden tot woongebied. Dit willen we niet laten gebeuren, enerzijds voor de speelruimte die we nu hebben, anderzijds ook voor de toekomst van de scouts. "


Dromenland in zicht

"We begrijpen dat de plantage zoals die nu is niet behouden kan blijven aangezien dit veel onderhoud vraagt", gaan de Scouts verder. "We kregen van de Stad Sint-truiden de kans om ons eigen ideeën en inzichten te delen over wat volgens ons te beste oplossing is voor het perceel gelegen in de Langstraat. Met als jaarthema ‘Dromenland in zicht’ hebben we aan al onze leden gevraagd om een tekening te maken over wat zij graag zouden willen in de plaats van een plantage. Het merendeel van de ideeën gingen uit naar een speelbos. Dit is dan ook direct ons voorstel voor een mogelijke bestemmingswijziging van het perceel gelegen in de Langstraat."

in picture: De plantage waar de Velmse Scouts ravotten werd in 2014 gekocht door AGOST

"Met als jaarthema ‘Dromenland in zicht’ hebben we aan al onze leden gevraagd om een tekening te maken over wat zij graag zouden willen in de plaats van een plantage. Het merendeel van de ideeën gingen uit naar een speelbos.

Evenwicht geraakt zoek

" Zoals de startnota terecht benoemt zijn de dorpen de binnenstad niet, de dynamiek is anders", duidt de leiding. "Het doel van het RUP is om hierop in te spelen. Echter is het onze mening toegedaan dat indien het perceel gelegen in de Langstraat als woongebied wordt bestemd dit evenwicht zoekraakt. Velm wordt omgeven door veel groen, maar slechts weinig tot niets heeft een recreatieve bestemming. Een speelbos kan hieraan verandering brengen. De voordelen van een speelbos zijn talrijk en sluiten aan bij het RUP zoals de Stad Sint-truiden vooropstelt. Het RUP, zoals gepresenteerd in de startnota, focust zicht op 5 criteria: wonen, handel, dorpsidentiteit, groenblauw structuur en recreatie. Een speelbos zou 3 van de vooropgestelde criteria kunnen samenbrengen, namelijk: dorpsidentiteit, groenblauw structuur, recreatie en wel om volgende redenen: Recreatie: een speelbos kan de ultieme speeluitbreiding zijn die we met de scouts nodig hebben."


Groenblauw structuur

"Velm is niet vreemd aan wateroverlast. Ook hier hebben we mee rekening gehouden. Doordat ons dorp in een dal ligt, zijn wij een zeer watergevoelig gebied. Door bomen en struiken aan te planten kunnen we heel wat water tegenhouden dat richting de kern van ons dorp stroomt. Als het ware wordt er zo een bufferzone gecreëerd. Een bos creëert overigens nog meerde voordelen: de milieueffecten op lange termijn zoals vermindering van de CO2- uitstoot, aangezien bomen CO2 uit te lucht halen en deze omzetten naar zuurstof die ze teruggeven aan de lucht, maar er wordt zo ook een stukje terug aan de natuur gegeven waardoor het maar weinig onderhoud vraagt."

Laat ons een bloem En wat gras dat nog groen is Laat ons een boom En het zicht op de zee Vergeet voor een keer Hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
Louis Neefs

Dorpsidentiteit

"Het creëren van een speelbos zouden ook onze lieve dorpsgenoten ten goede komen. Het zou een plek kunnen worden waar ze tot rust kunnen komen en veilig komen spelen of wandelen. Dit sluit weer naadloos aan bij de recreatieve doeleinden van een speelbos. De dynamiek in een klein ‘boerendorp’ als Velm is inderdaad anders, het is gemoedelijker, gezelliger, het gevoel alsof je bijna echt iedereen kent. Een plaats creëren waar dorpsgenoten kunnen samenkomen kan die identiteit alleen nog maar versterken."
788 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page