top of page

Sint-Truiden heeft schepen van Onkruid en die heet Ingrid Kempeneers

Hoe het bomenplan van de stad Sint-Truiden op een Belgenmop uitdraait"Waar zijn onze bomen plots naartoe?", vroegen de bewoners van de Gorsemweg zich in september 2019 af. De acht bomen die al jaren op het begin van de straat stonden waren plots gekapt. "Ze stonden daar niet op hun plek", reageerde schepen van Groen Ingrid Kempeneers. Vandaag zijn er onkruid en wat miezerige struikjes in de plaats gekomen. Wie neemt dit nog ernstig?

"Het gaf juist karakter aan onze straat. En nu, van de ene op de andere dag zijn ze omgekapt. Waarom weten we niet. Ze zijn gewoon weg", reageerden de verbouwereerde buurtbewoners van de Gorsemweg in de herfst van 2019.


in picture: De gekapte bomen in 2019

"Het gaat meer bepaald om acht bomen", reageerde schepen van Groen Ingrid Kempeneers (CD&V). "De bomen werden jaren geleden aangeplant, maar stonden op deze locatie niet op de juiste plek. Ze stonden namelijk te dicht tegen de gevels. De bomen hebben daardoor nooit groeikansen gekregen en zijn bijgevolg altijd heel klein gebleven. Toch zorgden de bomen ervoor dat de doorgang op het voetpad in het gedrang kwam. Omdat op de betreffende locaties te weinig plaats is om een boom te planten, zullen er geen nieuwe bomen in de plaats komen. Er zal wel lager groen komen als alternatief", aldus Kempeneers in 2019.

"Dat van dat 'lager groen' is niet gelogen. Maar dat de schepen daarmee nu onkruid bedoelde, konden we ons in 2019 niet voor mogelijk houden

Dat van dat 'lager groen' is niet gelogen. Maar dat de schepen daarmee nu onkruid bedoelde, konden we ons in 2019 niet voor mogelijk houden. En met die 'inventieve' beplanting is dit hele stadskwartier bedacht.

118.000 euro

De schepen verstopt zich graag achter haar bomenbeleidsplan. "Ach, de studie kostte 118.000 euro en de resultaten zijn slechts voor een paar 'elektronisch ingewijden' zichtbaar", zucht gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen). "Raadsleden noch schepenen beschikken over een mandaat om het te raadplegen. Slechts 1 gebruiker, ambtenaar, mag wijzigingen aanbrengen bij kap, aanplant of ziekte. Maar dit democratisch tekort begon reeds bij aanvang: geen inspraak van de bevolking via hoorzittingen, geen goedkeuring op gemeenteraad. Ook bij de opvolging van het plan werd een globale aanplant van 506 bomen met budgettaire impact niet op de gemeenteraad gebracht."


Het model van bomenbeleidsplan

"Dit model gaat uit van een inventarisatie van het boomkruinvolume", gaat Van Dam verder. "Dit wil zeggen dat indien een boom met een kruinvolume van 100 m³ omwille van ziekte/weersomstandigheden verdwijnt in het Park of Speelhof hij vervangen moet worden door 100 nieuwe bomen. Dit is een argument om kruinvolumes te laten groeien in stedelijke omgeving daar waar zij moeten ingetoomd worden omwille van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ook het beheer en het onderhoud kunnen uitgesteld en afgesteld worden in een tijd dat de groenploeg het werk niet aankan. Dit model laat ook toe dat willekeurig bomen kunnen verdwijnen en niet vervangen worden op hun standplaats omdat de compensatie zogezegd in de zomer toeneemt. Die willekeur wordt verdergezet omdat het stadsbestuur zich zo vrijpleit van kapvergunningen en heraanplantplichten. Juist ja, plichten die de burger op particuliere grond wel moet naleven. Het model is ook een perfect excuus dat de bestaande longen StadsPark en domein 't Speelhof voldoende zuurstof zijn voor de Stad en bomen elders in de straten minder waardevol zijn. De burger die daar woont heeft blijkbaar minder recht heeft op een bladerdek voor koelte, beschutting of inkleding."

"Het fameuze bomenbeleidsplan laat toe dat bomen willekeurig kunnen verdwijnen en niet vervangen worden op hun standplaats omdat de compensatie zogezegd in de zomer toeneemt.

De opvolging

In winter en voorjaar 2020/2021 werd door de Stad de aanplant en vervanging van nieuwe bomen in de stad uitgerold. "Zoals we weinig hebben geweten hebben van de inventarisatie van het bomenbestand van de ons omringende deelgemeenten zien we ook geen aanplantschema voor de deelgemeenten", zegt Van Dam. "De huidige stadsaanplanting wordt uitgevoerd door de eigen Stadsdienst waardoor het tijdschema van de realisatie afhankelijk is van de eigen materiele beschikbaarheid en vermogen. Ook de soortenkeuze laat te wensen over. Zo gebruiken ze in de Fabriekstraat en Stationbuurt beuk als straatboom. Niet meteen een verstandige keuze. Deze potentiële monumentale boom moet omhoog gesnoeid worden voor doorgaand verkeer, daar waar hij liever overhangende takken heeft om zijn zonnebrandgevoelige bast te beschermen. Zo zijn deze bomen hetzelfde lot beschoren als de Urselinenboom."


Dit zou een goede Belgenmop kunnen zijn, maar eerlijk gezegd, vergaat Trudocs het lachen. Het geeft eens te meer aan dat dit stadsbestuur gewoonweg niet handelt als een goede huisvader. Eigenlijk onbekwaam is en in een virtuele realiteit van selfies en hashtags leeft. Ingrid Kempeneers voelt zich ondertussen op FB erkentelijk. I love my city #duurzaamheid #bomenbeleidsplan. Maar ondertussen woekert het onkruid weelderig en stijgt de stadsschuld tot een van de hoogste in Vlaanderen. #schepenvanonkruid

1.144 weergaven1 opmerking

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jun 22, 2021

Onkruid bestaat niet.

Het zijn gewoon planten, die op de verkeerde plaats staan (spontaan groeiend, geplant of gezaaid), of ze nu laag-, hoog- of boom-hoog-groeiend zijn.

Daar is geen schepen voor nodig...


Like
bottom of page