top of page

Stad start onderzoek naar lekDe Stad Sint-Truiden is boos op Trudocs. Dat Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters de beslissing om CD&V'er Jean-Marie Potters hoofd van de Uitvoerende diensten te maken, vernietigde, mochten u en ik niet weten. Ze zijn zo boos dat ze nu in het schepencollege beslist hebben om op zoek te gaan naar het lek. "De geheimhouding is geschonden", luidt het.


Waar gaat het over? In de geheime en besloten vergadering van de gemeenteraad van januari stond een besluit van de gouverneur tot vernietiging van de beslissing van de algemeen directeur van Sint-Truiden van 20 november 2020 op de agenda. In mensentaal: via een maatregel van inwendige orde wou burgemeester Veerle Heeren (CD&V) partijgenoot Jean-Marie Potters, de vader van haar kabinetsmedewerker Leen Potters, aanduiden als manager van de Uitvoerende Diensten tot de selectieprocedure werd afgerond. Totaal onwettelijk. Maar dit politiek manoeuvre ging niet door.


Wee het gebeente

Gouverneur Jos Lantmeeters vernietigde de beslissing tot scha en schande van het Truiense schepencollege, die in 2019 nog een duur consultancybureau de opdracht had gegeven, om het stadswerkhuis te laten doorlichten, tegen een prijskaartje van 200.000 euro. Dat mochten u en ik niet weten. Maar Trudocs kwam het toch te weten, tot woede van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V). Het schepencollege besliste afgelopen vrijdag om enerzijds klacht neer te leggen tegen Trudocs, wegens laster en eerroof en anderzijds een onderzoek naar het lek te voeren. Wee het gebeente van het gemeenteraadslid of ambtenaar die dit naar buiten heeft gebracht.

Gekonkel

"Wat men daar wou doorvoeren, dat zou zelfs Jef Cleeren in zijn hoogdagen niet gedurfd hebben", klinkt het bij onze bron dicht bij het Truiense schepencollege. "Stel u voor. We gaan J-M Potters, het voormalig hoofd van de Jeugddienst, terughalen, om hem enkele jaren voor zijn pensioen in een topfunctie te parachuteren. Tussen haakjes, na een doorlichting van 200.000 euro door een extern bureau. Ik moet u geen tekening maken, wat die als hoofd van het Stadswerkhuis voor het CD&V-dienstbetoon kon betekenen. Gelukkig zijn er nog rechtvaardige krachten in onze organisatie die de diensten van de gouverneur op de hoogte brachten van dit onwettelijk politiek gekonkel. Hij vernietigde de beslissing quasi onmiddellijk."

1.109 weergaven1 opmerking

1 commentaire


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
08 mai 2021

Er wordt blijkbaar regelmatig één en ander "in het geheim" geregeld in ons dierbaar Sint-Truiden.

Klokkenluiders worden systematisch afgeschrikt, zelfs bedreigd, lijkt het. Toppunt is wel dat men zelfs tracht de persvrijheid te beteugelen door journalisten aan te klagen.

Lantmeeters heeft dus "ervaring" met toestanden in Sint-Truiden.

Geheimhouding geschonden ? Zwak argument, ook nu weer. Neen, gewoon betrapt.

J'aime
bottom of page