top of page

Stad wil schatkist vullen met omstreden belasting: Ook bouwgrond voor uw kinderen in het vizier

Maar zaait zelf verwarring met twee belastingreglementen


Terwijl we met eigen ogen de ramp in Wallonië zien, zitten wij hier de betonmolen te doen draaien. Het laatste groene bouwperceel moet eraan geloven. Alles goed afdekken, alles ondoorlaatbaar, geen druppel meer de grond in, en al het overtollige water richting onze huizen.

Ik, en zoveel anderen, beginnen ons toch serieus vragen te stellen. Wat is er hier wel aan de hand? Uit die fameuze activeringsheffing is niet wijs te geraken. Op de site van de Stad Sint-Truiden staan er maar liefst twee reglementen! Het aanslagbiljet zegt dat het eerste reglement toepasselijk is. Maar desondanks gelden de regels van het tweede reglement. Het tweede reglement is een pak strenger dan het eerste. Achterliggend perceel

Zo komt mij een verbolgen burger vertellen dat men vroeger niet moest betalen als uw perceel niet aan een weg grensde. Nu wel. Hij zegt dat veel mensen op achterliggende grond, ver van de straat, ook moeten betalen. En als er naast uw huis nog een stuk bouwgrond ligt, bijvoorbeeld voor uw kinderen later, dan wordt ge op dat perceel ook belast. Vroeger niet. Nu ineens wel. Er is gewoon niet uit wijs te geraken.

Diva de Tweede

Het enige dat duidelijk is: meer afdokken, minder vrijstellingen, en meer overstromingen in het verschiet. Maar waar gaan al die hardwerkende mensen het geld blijven halen? Wie gaat die berg schulden, die evenmin wegspoelt als verkleint, betalen? Benieuwd of 'Diva de Tweede' en haar hofhouding het zullen aandurven de grond van een eigenaar 'die niet meer heeft' aan te slaan en publiek te verkopen voor die tegendraadse taks.


1.246 weergaven1 opmerking

1件のコメント


Gemeenten mogen niet bebouwde bouwgrond belasten. Velen doen dat ,meestal ook omdat er politiekers baad bij hebben, zoals aannemers ,bouwheren, financierder, geldontleners. Vele burgers verkopen, gevolg is dat bouwgrond schaars wordt en niet meer te betalen en er komt een Exodus op gang, waarna de politiek in paniek slaat, niemand komt daar nog wonen, en plots daalt die belasting weer, er blijft geen koe meer over om te melken.Zelf meegemaakt!

いいね!
bottom of page