top of page

Treade, het activeringscentrum dat na 15 jaar uit de schaduw treedt in het vroegere TruiershuisHet Truiershuis, het vroegere restaurant van Ivo Callebaut krijgt dankzij de vzw Treade een nieuwe bestemming!


De Vistha vzw ligt aan de basis van dit initiatief. Jarenlang heeft men via die organisatie mensen begeleid en geprobeerd om hen op het goede spoor te krijgen. Door het feit dat zij hun activiteiten organiseerden vanuit de site van Asster, zag de Truiense burger daar niet veel van. Na 15 jaar werd het dus hoog tijd dat ze zich gingen ‘outen’ naar het grote publiek toe. Tijd om Jonathan Cardoen, directeur van de vzw en Nazia die het team op de Naamsesteenweg 42 aanstuurt eens aan de tand te voelen.


Wat houdt Vistha in?

Het is een overkoepelde vzw wat gaat over wonen en activering, men geeft ondersteuning en begeleiding bij het herstel, maar dit op een duurzame wijze. Diverse teams worden gecoördineerd vanuit Vistha. Denken we maar aan ‘Het Heft’, ‘Teluur’, Ook de Ploeg en het woonzorgcentrum Den Akker ontstonden vanuit Bewust, de voorloper van Vistha. Diverse samenwerkingen en fusies hebben ervoor gezorgd dat er nu een goede samenwerking is tussen mensen die in Hasselt geholpen worden evenzo personen in Zuid-Limburg. Zo kunnen we mensen begeleiden in hun eigen regio waar ze thuis zijn.


Wat is de doelstelling van de werking van de vzw Treade?

We willen, via vrijwilligerswerk en dit op basis van de talenten van die mensen, komen tot het creëren van nieuwe netwerken voor de personen die we helpen. Sommige mensen hebben echt wel een moeilijke periode achter de rug en hebben diep gezeten. Vrijwilligerswerk leert hen terug actief worden, wat, via Job Art, kan leiden tot een nieuwe job. De negatieve eigen visie van de patiënt dient dus te worden omgebogen naar een positieve eigenwaarde. Veel mensen zijn, na een opname, hun zelfvertrouwen en hun netwerk kwijt. Door de werking binnen onze vzw Treade, gaan onze klanten ‘buddies’ leren kennen die hen door dik en dun ondersteunen. Daarom zetten we ook in op werkshops en vormingen zodat onze mensen hun eigen talenten kunnen ontdekken.


Het team onder leiding van Nazia, bestaat uit 6 vaste medewerkers. De Vlaamse overheid voorziet subsidies om deze werking financieel haalbaar te maken. De vzw Vistha heeft geïnvesteerd in het gebouw, zowel qua aankoop als qua aanpassingswerken.


De buurtbewoners weten niet juist wat er nu bezig is in het vroeger ‘Truiershuis’…

Ze moeten zich niet ongerust maken: onze klanten zijn mensen die het goed voorhebben met zichzelf, ze komen te voet of met de fiets, hebben dus geen parkeerplaats nodig en staan open om zich terug te integreren in de maatschappij.


Wie zijn dan uw ‘klanten’?

Iedereen is welkom om bij ons een drankje te drinken of deel te nemen aan een activiteit. Wij focussen ons om mensen bij te staan in hun herstel. Dat gaat heel breed, bijvoorbeeld na een depressie of een burnout. Het kan ook gaan om de situatie dat ze in behandeling zijn geweest voor bepaalde psychische problemen of een verslaving.


Het gaat dus om mensen die nood hebben aan sociaal contact en zich dus opnieuw willen integreren in onze maatschappij. We zijn in feite een veilige haven, een soort van springplank naar de samenleving, zodat ze er zich opnieuw volwaardig deel van voelen.

Onze activiteiten zijn dan ook heel divers: samen naar de film gaan, een koffietje gaan drinken in de stad, genieten van een voetbalmatch,… kortom een diversiteit van zaken die we maandelijks kenbaar maken via Facebook, de Bib, het OCMW en natuurlijk onze eigen website. We gaan er natuurlijk voor zorgen dat we een beter tarief gaan onderhandelen opdat de drempel, om mee te gaan, zo laag mogelijk wordt gehouden.


Hoeveel mensen begeleidt jullie team momenteel?

We hebben nu ongeveer 130 personen die genieten van onze diensten. We zijn dus reeds 15 jaar bezig, oorspronkelijk in Asster en nu meer laagdrempelig op de Naamsesteenweg 42. We zijn nu echt een ‘sociaal café’, een ontmoetingsplaats die open is van maandag tot en met vrijdag en dit doorlopen van 9u00 tot 16u00.


Speciale momenten in het jaar zijn we ook beschikbaar: Kerstmis en Nieuwjaar zijn van die dagen waar onze klanten het soms moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Het zijn ‘accentdagen’ om niet ongelukkig te moeten zijn.


We hebben dus een redelijke historiek en ervaring opgebouwd: van Trefpunt naar Kade naar Treade en dit nu in alle openheid en transparantie.


Wanneer zijn jullie officieel bezig op de Naamsesteenweg?

Begin september hebben we de deur opengezet. Donderdag 14 september was een belangrijke dag gezien we dan feestelijk openden in aanwezigheid van minister Jo Brouns en burgemeester Ingrid Kempeneers. De aanwezigheid van deze personen geeft aan dat men onze werking apprecieert en dat men toekomst ziet in het feit dat we onze klanten terug op weg zetten en bijstaan in hun herstel, waardoor ze volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven in Sint-Truiden.

1.187 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page