top of page

Veel te veel witte kragen met bureauvingers, veel te weinig werkhanden met eeltAl sinds enkele jaren heeft een absurd modeverschijnsel de koppen van de bazen op hol doen slaan: besturen moeten eruitzien als 'klabotskoppen', als opgezwollen waterhoofden met eronder een lijf zo dik als een potlood. Alles vanboven, niks vanonder.


Overal ziet ge nu dergelijke structuren. Eén enkele leider aan het hoofd van een bedrijf, dat gaat ineens niet meer. Besturen moet nu een gezapig onderonsje zijn. Hoe meer zielen,

hoe meer vreugde. Voorloper op kop is natuurlijk 'Sint-Trudo-Stadhuis'. Groendienst, Onderhoud en Wegenis, zwaar onderbemand, veel te zwaar omkaderd. Veel te veel witte kragen met bureelvinger, veel te weinig werkhanden met eelt.


Wildgroei in Metseren

Een inwoner van Metsteren heeft al twee keer schriftelijk aan de Hoofdstad gevraagd om het speelpleintje te komen onderhouden. Daar staat het gras veel te hoog en de ouders zijn bang

voor teken en ongedierte in die wildgroei. Resultaat, geen kindjes op het speelpleintje. De Groendienst kan gewoon niet volgen. Veel te weinig arbeiders.


Terreinen en gebouwen

Zelfde 'hogeweddendans' in het Sint-Trudoziekenhuis: overbezetting chefs, onderbezetting

verpleegstershanden. Op internet staan er zes directeurs en tien managers. Maar dat betekent dat er zestien topfunctieweddes elke maand, jaar in jaar uit, op tafel moeten liggen.

"Ja maar, daar voelt die kliniek niets van, die is steenrijk, die zwemt in het geld", aldus een ingewijde. De balans vermeldt een waarde aan terreinen en aan gebouwen van 57 miljoen euro. Dat is inderdaad enorm, maar 'ge kunt daar niet van eten', ge kunt er uw leveranciers niet van betalen en dan wordt de koord slap, de lopende schulden houden gelijke tred met het eigen geld.


Triamant

Triamant' had drie vestingen en zogezegd ook hopen geld. De oudjes gaven hun laatste spaarcent in vertrouwen af en voor ze er erg in hadden, stonden bed, nachttafel, kleerkast én ook zijzelf op straat. Failliet, de fiere Triamant. De spaarpot is naar verre paradijzen, volgens Knack zien de oudjes dat geld nooit meer terug. In boevenhanden is geld toch oh zo vluchtig.


Pater Damiaan

En wat gezegd van 'Damiaanactie'? Daar is een indringer in het bestuur binnengevallen, ineens regende het benoemingen van topposten, van managers, van werkbezoeken, reizen en externe studieopdrachten. Altijd dezelfde afzetterij, 'Damiaans erfenis is failliet bestuurd...! Besturen is geen kwestie van aantallen, besturen is een kwestie van talent, van vakmanschap.

Voor een orkest van 50 man staat één dirigent, in een cockpit zit één piloot, één kapitein houdt het stuurwiel van het schip.


Een crèmerie zonder koelkast

Teveel bestuur, doodt bestuur. En wie gaat dat leger aan bazen op den duur nog kunnen besturen? De basis is toch zienderogen aan het slinken. Verpleegsters zijn er niet meer, nergens meer te vinden. Home Elisabeth 'neemt de eerste de beste aan als diensthoofd,

ongeacht zijn diploma. Kennis van ouderenzorg, van verpleegkunde, niet nodig. En zelfs dan vinden ze niemand. De werkcondities stammen uit de late middeleeuwen. Een kliniek zonder verpleegsters, dat is gelijk een crèmerie zonder koelkast, gelijk een timmerman zonder zaag...


Salomé V.

In Frankrijk is het al even erg. Een zekere Salomé V. gaf zich op als vrijwilligster om een babbeltje te slaan met oudjes, om hun administratie in orde te houden, om links en rechts wat

troost te brengen. Salomé was 20 jaar oud, ze kende zuiver niets van geneeskunde, noch van verpleegkunde. Ze mocht beginnen in een woonzorgcentrum, maar ze kreeg een andere opdracht toegewezen: ze moest heel alleen elke nacht passen op 40 oude mensen want

er was in heel de ronde niet één enkele verpleegkundige, zelfs geen zorgkundige te vinden. Zo dramatisch is het daar, even erg is het hier. En toch blijven ze hier volle gas gebouwen uit de grond stampen en wachtposten tegen de grond duwen.


Volksgezondheid

Wie zorgt voor de volksgezondheid op het terrein? Niet de subsidies van Frank VDB. Maar wel de medisch goed onderlegde Mijnheer en Mevrouw den Doktoor, Mijnheer en Mevrouw de Verpleegkundige. Het zijn zij, en zij alleen, die de volksgezondheid moeten schragen. En een goede volksgezondheid behoort ontegensprekelijk tot het algemeen belang, het belang van ieder van ons.... En tot dat van mij! Daarom dit artikel.... Alhoewel erom gevraagd, heeft het 'Sint-Trudoziekenhuis 'niet

gereageerd.


1.302 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page