top of page
  • Foto van schrijverTRUdocs

Waarom het Slachthuisdossier blijft stinken: Truienaar draait op voor 150.000 € aan rottend afval150.000 euro aan afvoerkosten voor het slachtafval op de Veemarkt zullen worden doorgeschoven naar de Truienaar. "Het is het sluitstuk van een brokkendossier met een geurtje", zeggen gemeenteraadsleden voor oppositiepartij Vooruit, Gert Stas en Filip Moers


Op de gemeenteraad van maart 2021 stond opnieuw de sloop van het slachthuis op de Veemarkt geagendeerd. Opnieuw, want bij de afhandeling van het dossier uit 2018 bleek de externe onderhandelaar ArMa dermate geblunderd te hebben dat het dossier nietig moest worden verklaard*.


De bocht van N-VA

"Het gaat nog steeds over de afbraak van het slachthuis en het afvoeren van het nog resterende slachtafval", steken gemeenteraadsleden voor oppositiepartij Vooruit, Gert Stas en Filip Moers van wal. "De afvaltank werd immers nooit leeggemaakt door de uitbater NV Slachthuis. Sint-Truiden is eigenaar van de gebouwen, maar natuurlijk niet van het slachtafval. Hier lag een nieuwe kans voor Sint-Truiden om het deze keer goed te doen. Winsten voor de privé, lasten voor de gemeenschap. Maar ook nu weer wil de stad zelf opdraaien voor de verwerking van dit afval. Hoewel ook de N-VA op de gemeenteraad van juni 2018, bij monde van huidig schepen van financiën Jo François, nog fulmineerde tegen het idee dat de stad hiervoor zou moeten betalen, constateren we dat het stadsbestuur toch opnieuw de factuur in de schoenen van de Truienaar wil schuiven. De stad schat de kosten hiervoor rond de 100.000 euro, maar volgens experts zal het eerder 150.000 euro zijn."


Stank voor dank

"Het bekken bevat na twee jaar stilstand nog 2000 m³ moeilijk te verwijderen aangedikt slib", gaan Stas en Moers verder. "Ook in 2018 werden deze kosten zwaar onderschat, wat ook de aanleiding was voor de fout in de gunning*. Nochtans hadden wij al op de gemeenteraad van juni 2018 hiervoor gewaarschuwd. En nu dus opnieuw: De ezel en de steen… Hoe dan ook, het gaat om honderdvijftigduizend euro aan rottend afval als gevolg van winstgevende activiteiten waar nu de gemeenschap voor moet opdraaien. Stank voor dank. Vooruit Sint-Truiden wil dat het gemeentebestuur actie onderneemt om de kosten van de afvalopruiming alsnog te verhalen op de voormalige uitbater."


1.2 miljoen gemiste inkomsten

"Daarbij mag niet vergeten worden dat het huurcontract van de NV Slachthuis normaal liep tot november 2021. De stad heeft echter het contract vroegtijdig opgezegd. Immers, er moesten 150 nieuwe appartementen op de Veemarkt komen. Deze wilde plannen stierven een stille dood, maar ondertussen liep de stad 1.2 miljoen euro aan huurinkomsten mis, werd feestzaal Veemarkt nodeloos afgebroken, lag het slachthuis leeg en de afvaltank vol."


Milieuramp net vermeden

"Op 23 september 2019 bleek dat 'onbekenden' van plan waren om het afval in de Cicindriabeek te lozen. De Vlaamse Milieumaatschappij besloot dan ook in allerijl de afvoer te verzegelen en een debietmeter te plaatsen. De buurt ontsnapte zo ternauwernood aan een milieuramp. Daarna kwam de onregelmatige gunning aan het licht… Op 29 maart stemden de CD&V-, N-VA- en Open Vld-fracties voor de volledige afhandeling door de stad. In Sint-Truiden wordt de vervuiler betaald. Dat het slachthuis stinkt wist de Truienaar al, maar dat het zo lang zou blijven stinken kon niemand vermoeden", besluiten Moers en Stas.


* Op 21 januari 2020 diende bedrijf X een aparte verrekening in voor de afvoer van de inhoud van de waterzuivering en de slibverwerking, hoewel er in het bestek gespecificeerd werd dat deze opdracht inbegrepen was in de offerte. Bedrijf X maakte ook bij de onderhandelingen een voorbehoud bij zijn opgegeven prijs. Dit maakte eigenlijk de offerte substantieel onregelmatig en deze had dus niet weerhouden mogen worden. Op 19 april 2019 gunde het schepencollege de sloop van de waterzuivering desalniettemin aan bedrijf X. Op 11 december 2020 werd deze gunning alsnog nietig verklaard

1.615 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


dirk.haverhals
dirk.haverhals
Apr 02, 2021

There is something very very very rotten in the city!

Like
bottom of page