top of page

"Waarom kan men niet luisteren naar de plaatselijke mensen. Moeten er echt weer doden vallen? ""Wat zijn we met statistieken als er niets structureels veranderd wordt?", vragen Willy Coninckx en Jacques Roux uit Runkelen zich af in hun Nieuwsbrief. "Nogmaals: Verkeersveiligheid in Runkelen, Duras, Wilderen Een aantal inwoners van Duras, Wilderen, Gorsem zijn zeer bezorgd om de verkeersveiligheid in hun buurt. Ze hebben daarom aan het schepencollege gepaste vragen gesteld. Na een lange tijd hebben ze onderstaand antwoord gekregen."


"Waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers heeft uw mail opgenomen met de bevoegde diensten en kreeg volgende info: Bij elk rioleringsproject wordt bekeken welke herinrichting van de bovenbouw noodzakelijk en mogelijk (beschikbare ruimte) is. Volgende uitgangspunten werden hier gehanteerd:


1. Toegankelijke voetpaden van 1,5m binnen de bebouwde kom.


2. Menging van verkeer omwille van geen beschikbare ruimte voor aanleg fietspaden of gecombineerd fiets-voetpad (eenrichtingsfietspad = 2m + schuwzone 50cm – gecombineerd fiets-voetpad = 3,50m + schuwzone 50cm). Ook geen keuze voor fietssuggestiestroken omwille van resultaten studies dat fietssuggestiestroken de veiligheid van de zachte weggebruiker niet verhogen en conflicten met geparkeerde wagens veroorzaken. In de dorpskern zijn er te weinig fietsbewegingen ten opzichte van de voertuigbewegingen en zijn het aantal voertuigbewegingen (vastgelegde criteria fietsstraten) te hoog om een fietsstraat te kunnen invoeren;


3. Toegankelijke bushaltes;


4. Versmallen van de rijweg naar 6,20m inclusief kantstroken (= breedte tussen de boordstenen) bij gebruik door de bus en naar 6,00m inclusief . kantstroken op de overige wekvakken, rekening houdend met een snelheidsregime van 50 km/u;


5. Optimaliseren kruispunten door het minimaliseren van het kruispuntvlak, het haakser maken van de aansluitingen, het inpassen van oversteekplaatsen voor voetgangers incl. de noodzakelijke markeringen voor blinden en slechtzienden;


6. Materialiseren snelheidsremmers en omvorming van de huidige dubbelzijdige uitbuigingen naar eenzijdige uitbuigingen om “racen” maximaal te ontmoedigen en de remming te maximaliseren;


7. Ontharden waar mogelijk, nl. vergroenen snelheidsremmers (groenvak met boomaanplant), middengeleider en pleintje ter hoogte van kruispunt Galgestraat/Herestraat x Duraslaan x Grote Vinnestraat;


8. Behoud open grachten in functie van waterhuishouding.


Route richting school Wilderen:


1. Wat betreft de verbinding voor fietsers worden vanuit het Masterplan fiets, de functionele fietsroutes en het recreatieve fietsknooppuntennetwerk routes geduid via de Grote Vinnestraat, Duraslaan en zo naar de Kasteellaan, richting Zoutleeuwsesteenweg. Dezelfde route wordt aanbevolen als voetgangersverbinding richting de school.

2. Het klopt dat er geen rechtstreeks busverbinding is tussen Duras en Wilderen. Binnen het openbaar vervoerplan 2023 is dit ook niet opgenomen omwille van de te kleine potentie.


Recreatieve wandelaars op de wegen rond het kasteel (Herestraat en Duraslaan) in relatie tot het recente ongeval:


1. De Herestraat en Duraslaan maken beiden geen deel uit van een recreatief wandelnetwerk.


2. Wat betreft de Herestraat zijn wij gebonden aan een aantal richtlijnen, nl. behoud open grachten (habitatrichtlijngebied), onvoldoende ruimte tussen gracht en rijweg, grenzen openbaar domein. Naar aanleiding van het ongeval werd de verledding van de Herestraat naar voor geschoven en werd de randbelijning in een reflecterend noppenpatroon aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de rand van de rijweg niet enkel duidelijk zichtbaar voor de bestuurder maar ook voelbaar is voor de bestuurder bij afwijking van de rijwegzone.


Fietsverbindingen:


1. Binnen de fietsroutenetwerken is enkel de Duraslaan geselecteerd, samen met de Grote Vinnestraat en de Kasteellaan.


2. Op de Duraslaan werden al markeringen aanbracht om de plaats van de fietser te signaleren. Bij de overgangen naar de bebouwde delen worden remmers gematerialiseerd.


3. Kasteellaan is geknipt voor het gemotoriseerd verkeer. De suggestie om de bocht ter hoogte van de dreef van het kasteel te verduidelijken wordt verder bekeken en uitgewerkt.


4. In de Grote Vinnestraat blijft de fietser gemengd met het gemotoriseerd verkeer. Zoals bij de uitgangspunten vermeld wordt hier ingezet op het aanpassen van de rijwegbreedte, het materialiseren van de . snelheidsremmers en het voorzien van volwaardige voetpaden langs beide zijden.


5. Algemeen wordt de verledding op het grondgebied van Sint-Truiden verder uitgerold. In Wilderen zal de verledding dit jaar nog worden afgerond. De infovergadering door Fluvius zal doorgaan op 1 juni 2022. De uitnodiging werd 20/05/2022 bedeeld aan de bewoners gelegen in het projectgebied. Tijdens deze vergadering worden de nuts-, riolerings- en wegeniswerken toegelicht, oa de topics aanpak, planning en fasering, minder hinder en bereikbaarheid zullen tijdens deze vergadering aan bod komen."


De infovergadering

"Ondertussen is deze infovergadering doorgegaan", gaan Willy Coninckx en Jacques Roux verder. "Wij waren er ook aanwezig. Er was heel veel volk aanwezig. De zaal was afgeladen vol. Eigenlijk bleef ieder op zijn honger zitten en men zag geen positieve wijzigingen naar een veiliger verkeer. De spreker kon ons niet overtuigen van zijn gelijk. Het gesprek (?) was meestal één (de spreker) tegen allen (de volledige zaal). Bepaalde uitspraken maakten vele toehoorders diep ongelukkig Het is niet mogelijk in dit verslagje om diep in de details te gaan. We geven toch een klein voorbeeldje hoe het eraan toe ging bij die bijeenkomst. Bij het begin van de Herestraat (Duras) hebben plaatselijk bewoners met eigen middelen het aldaar bestaand kapelletje (van de graaf) prachtig gerestaureerd. In de buurt van dat kapelletje is er een mogelijkheid om te parkeren. Dit is goed voor de plaatselijke zelfstandigen: in de buurt is er een kapster, een drankgelegenheid en een buurtwinkel. De spreker bracht aan dat die parking zou weggaan en de auto’s dan maar op straat moesten parkeren. De mensen uit die buurt steigerden terecht. Wat voor een gevaarlijke toestand gaat de stad daar creëren. Auto’s parkeren in een gevaarlijke bocht."

"Waarom kan men niet luisteren naar de plaatselijke mensen. Moeten er echt weer doden vallen? Het was een mislukte vergadering.

"De stad kwam er niet goed uit", vervolgen Coninckx en Roux. "De meeste aanwezigen hebben de vergadering als misnoegden verlaten, men kreeg geen gehoor. In de wandelgangen hoorde men: waarom kon de stad indertijd bij het leggen van de toevoerbuizen naar het waterzuiveringsstation toch politieke moed opbrengen om een nieuwe baan te leggen met fietspaden. Waarom ontbreekt aan de andere kant van het bos die politieke moed? Hopelijk zal de tijd toch wat raad brengen."

1.059 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page