top of page

Wachtlijst sociale woningen Sint-Truiden blijft groeien: "1.628 gezinnen wachten op sociale woning"De lijst met Truiense kandidaat-huurders voor een sociale woning heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Maar liefst 1.628 gezinnen wachten op een sociale woning. Een falend Vlaams woonbeleid raakt ook talloze kwetsbare Truienaren.


De wachtlijst sociale woningen blijft groeien. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). In Vlaanderen is er sprake van een algemene stijging: van 169.096 kandidaat-huurders eind 2020 naar 182.436 aan het einde van 2021. Dat is een toename van 8% in één jaar tijd. Ook in Limburg dikt de lijst met wachtenden aan. Eind 2020 stonden er nog 19.825 gezinnen in wacht, eind 2021 zijn er dat volgens VMSW 21.256, een stijging van 7%.


Ook voor Sint-Truiden zijn de cijfers allesbehalve positief.

In feite zijn er twee lijsten waar rekening mee gehouden kan worden. Enerzijds is er de lijst met kandidaat-huurders per domiciliegemeente. Dat is het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning dat in Sint-Truiden woont, zij kunnen ook in een andere gemeente op de wachtlijst staan. Dat cijfer steeg van 1.528 kandidaat-huurders eind 2020 naar 1.628 aan het einde van 2021, een toename met 100 kandidaat-huurders, ofwel 7%. Anderzijds is er de lijst met kandidaat-huurders per voorkeurgemeente. Dat is het aantal kandidaat-huurders dat een sociale woning in Sint-Truiden wil huren. Zij staan in Sint-Truiden op de wachtlijst, maar kunnen ook in een andere gemeente wonen. In deze lijst gaat het om een stijging van 1.238 gezinnen in 2020 naar 1.303 gezinnen in 2021, ofwel een toename 5%.


"Kort en bondig: 1.628 Truiense gezinnen zijn op zoek naar een sociale woning binnen of buiten de gemeente en 1.238 gezinnen wachten op een sociale woning in Sint-Truiden.

De voorbije weken stonden heel wat actualiteitsdebatten in het Vlaams Parlement in het teken van het woonbeleid van minister Matthias Diependaele (N-VA). Die heeft Vooruit nog niet kunnen overtuigen. Zoals mijn collega Maxim Veys meermaals aanbracht, boekte de minister vorig jaar een overschot van 1,1 miljard euro. Nochtans gebruikt hij dat geld niet. Minister Diependaele doet vooral aan aankondigingspolitiek om het echte probleem te verhullen: een falend Vlaams woonbeleid, dat niet investeert maar bespaart, en een almaar groeiende wachtlijst. Op die manier raakt hij talloze kwetsbare Limburgers.


Achteruitgang

Bekijk simpelweg het parcours van Diependaele sinds zijn aanstelling. De minister zette de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren in gang, kondigde een middelentoets voor kandidaat-huurders aan en besliste om een groot deel van zijn budget door te schuiven naar privéspelers. Maar de vraag die wij ons stellen, is welke van die beslissingen ervoor zal zorgen dat er genoeg sociale woningen gebouwd zullen worden? Wij zien geen tekenen van vooruitgang, enkel bewijzen van achteruitgang.


Het staat vast dat het aantal sociale huurwoningen in Limburg, ondanks de toenemende wachtlijst, afgenomen is. Wij moeten jammer genoeg onze boodschap van de afgelopen jaren herhalen: Minister, investeer in sociale woningbouw en zorg dat er voldoende gebouwd wordt. Dat is de enige oplossing om de wachtlijsten in te korten


766 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page