top of page

Zorgparkeren komt er! Of hoe de sp.a en de N-VA nog eens op dezelfde golflengte zaten.Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag is unaniem ingestemd met het sp.a voorstel om in Sint-Truiden zorgparkeren in te voeren. De principebeslissing wordt nu zo snel mogelijk uitgewerkt en gaat dan terug naar de gemeenteraad voor de praktische implementatie. Jammer voor gemeenteraadslid Mieke Claes (N-VA) die exact hetzelfde voorstel in 2018 reeds op de gemeenteraad voorstelde. Toen verwees schepen van Mobiliteit haar voorstel naar de prullenmand. Of hoe het kan verkeren...

“Ik ben zeer tevreden”, zegt sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti, die het voorstel verdedigde namens collega Maurice Hollebeke en hemzelf. “Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners nu willen meewerken om private parkeermogelijkheden ter beschikking te stellen aan één of meerdere zorgverleners. Het gaat dan bijvoorbeeld om de oprit of een andere private parkeerplaats. Ik denk in de eerste plaats aan personen of families, die regelmatig een beroep moeten doen op hulpverleners of hun buren of mensen in hun omgeving. Maar uiteindelijk kan elke Truienaar hieraan meewerken. Het kan de druk en de stress om een geschikte parkeerplaats te vinden en niet geverbaliseerd te worden door overijverige parkeerwachters of politiemensen, voor medische en para -medische beroepen, serieus verminderen.

Woord houden

"Ik ga ervan uit dat de burgemeester haar woord zal houden, maar uiteraard zal ik het dossier strikt opvolgen", zegt ook Maurice Hollebeke. "Hopelijk is dit een wijziging in de houding van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid om niet steeds agendapunten, aangebracht door ons als sp.a oppositie, af te keuren.”


Mieke Claes

Het voorstel is niet nieuw. N-VA-gemeenteraadslid Mieke Claes stelde het al voor in mei 2018. Toen stemde de CD&V-Open Vld-meerderheid het voorstel weg. “Dit is een bijkomend initiatief dat volledig gebaseerd is op de vrijwillige medewerking van de burger en bovendien niets kost aan de stad. Wij vinden het dan ook jammer dat het stadsbestuur niet ingaat op ons constructief voorstel”, zuchtte Claes toen eens diep. Of hoe de sp.a en de N-VA afgelopen maandag nog eens op dezelfde golflengte zaten.

244 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page