top of page

Schepen Engelbosch kreeg grond van 38.500 € cadeau, buurman moest betalen

Buurman: "Ik betaalde alles wel correct, maar nu wil ik mijn geld terug"Na een beslissing van de gemeenteraad van 30 oktober 2017 werd Jelle Engelbosch (N-VA) plots eigenaar van een stuk grond in Halmaal-Dorp dat eerder eigendom van de stad was. "Een stuk dat een verkoopwaarde van 38.582 euro heeft", rekent een onafhankelijke schatter Trudocs voor. Maar was die beslissing wel wettelijk?


Onze schatter gaat omzichtig te werk. Zij berekent de oppervlakte van het perceel grafisch middels het kadasterplan en het GEOPUNT-plan. Daaruit blijkt dat het om een oppervlakte van ca. 110m² gaat. "Op basis van de normale meterprijs bouwgrond heb ik een berekening gemaakt van de eveneens normale waarde van dat aan de straat liggend perceel. Die wegoverschot strekt zich over de ganse breedte van het terrein. Zonder dat perceel kan de achterliggende eigenaar niet spreken van bouwgrond. Hij realiseert eigenlijk ook wel een belangrijke meerwaarde op het achterliggend gedeelte.. Daarbij dient geweten dat de voorste meters grond van een bouwkavel altijd de duurste zijn. Eigenlijk veel duurder dan de gemiddelde prijs/m² over gans de bouwkaveldiepte. Dat weet eenieder die de 'stiel' onder de knie heeft. Mijn berekening omtrent die wegoverschot leidt tot een normale verkoopprijs van 38.582 €. Mocht men op de stad een minimale waarde willen hanteren dan zou die toch haast nog 35.000 € moeten bedragen."

"Zonder dat perceel, die 'spie' kan Engelbosch niet spreken van bouwgrond. Hij realiseert eigenlijk wel een belangrijke meerwaarde op het achterliggend gedeelte.
Onafhankelijke schatter

Vonnis of verkoop

"Om nog even terug te komen op de transactie van die 'spie' (wegoverschot)", zegt onze landmeter. "Die moet ofwel via een rechtelijk vonnis verkregen zijn via een procedure van verkrijgende verjaring. Ofwel via verkoop door de stad, maar dan dient er een verkoopprijs betaald te zijn geweest. Ongeveer de actuele waarde zoals ik berekend heb. Beiden zijn er nooit geweest. Eigenlijk is die beslissing gewoon niet wettelijk." Trudocs heeft vorige week de algemeen directeur en de strategisch directeur hierover op de hoogte gesteld.

"Krijg ik nu ook mijn geld terug? Ik heb het alleszins aan waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) gevraagd
Buurman van Jelle Engelbosch

Buurman vraag zijn geld terug

De buurman van Engelbosch die ter hoogte van Halmaal-Dorp 5 woont, heeft zijn klein stukje van de 'spie' wel via de officiële weg gekocht. "Ik heb alles via de officiële weg gedaan en nu hoor ik dat mijn buurman die tevens schepen van Ruimtelijke Ordening is, zijn grond cadeau kreeg", zucht de buurman diep. "Krijg ik nu ook mijn geld terug? Ik heb het alleszins aan waarnemend burgmeester Ingrid Kempeneers (CD&V) gevraagd."


Private aangelegenheid

"Deze strook was reeds meer dan 30 jaar in gebruik door mijn rechtsvoorgangers en in die zin was de regelgeving van “verjarende verkrijging” van toepassing", reageert Jelle Engelbosch (N-VA). "Dit werd ook UNANIEM door de gemeenteraad goedgekeurd. Ik heb geen informatie over het perceel van de buurman en onder welke toepassing dit viel. Ik vermoed dat dit vele jaren eerder werd verworven en een 30-jarig gebruik misschien niet van toepassing was. De aankoop van deze grond betreft een private aangelegenheid die niks met mijn publieke functie heeft te maken."


1.427 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page