top of page

Kan Bert Stippelmans de Truiense gemeenteraad nog voorzitten?

"Misschien moet we binnen onze fractie de stal maar eens goed uitmesten", reageert Ingrid Kempeneers (cd&v)

In het dossier van de Halmaalweg zijn er door de huidige voorzitter van de gemeenteraad, toen plots schepen van Juridische zaken Bert Stippelmans (cd&v) toch wel heel veel bochten gemaakt. Kan de man uit Ordingen de gemeenteraad van maandagavond nog objectief voorzitten?


Na een beslissing van de gemeenteraad van 30 oktober 2017 werd Jelle Engelbosch (N-VA) plots eigenaar van een stuk grond in Halmaal-Dorp dat eerder eigendom van de stad was. Die 'spie' grenzend aan de openbare weg was nodig, want Engelbosch wou er twee halfopen bebouwingen neerplanten. Maar was die beslissing wel wettelijk? Trudocs maakt een reconstructie waaruit blijkt dat Bert Stippelmans (cd&v) zijn bevoegdheid misbruikte en de gemeenteraad voorloog om de man die recht in zijn schoenen staat zijn stuk grond te bezorgen.


POGING 1: AANKOOP OF OMVORMING TOT OPENBAAR DOMEIN

Op 14 juli 2016 vraagt Jelle Engelbosch (N-VA) het ’tussenliggend perceel’ te mogen aankopen zodat hij toch een verkavelingsvergunning voor zijn perceel zou kunnen aanvragen. De aankoop kan niet omdat hij gemeenteraadslid is, maar er komt plots een andere oplossing… Op 2 december 2016 beslist het schepencollege om het perceel dat van de stad is over te dragen naar het ‘openbaar domein’. Op die manier kan Jelle Engelbosch en zijn partner toch een bouwvergunning aanvragen en later bij verkoop van de nieuwbouw kunnen de nieuwe eigenaars de koop van dit stuk openbaar domein aanvragen aan de stad en zo inlijven bij hun perceel. Dit idee kwam er na advies van het dure Leuvense advocatenkantoor van de stad op vraag van de juridische dienst van de stad. Dit toont aan dat het stadsbestuur wél de nieuwe eigenaars (Engelbosch en partner) wilde toesnellen met een oplossing om te kunnen bouwen op deze grond. Wat een ommekeer ten opzichte van de stugheid die werd gehanteerd tegenover de vorige eigenaars waarvan Engelbosch kocht.


25.000 euro voordeel

"Zou hier het politieke voorakkoord al voor iets tussen gezeten hebben, of was het de olie ervoor?", vraagt een raadslid zich vandaag af. Maar deze constructie stuitte echter op een negatief advies (geen visum) van de financieel beheerder waardoor de deal niet doorging. De financieel beheerder Luc Vandijck motiveert: “Dit is een gevaarlijk precedent. Er wordt zo een voordeel toegekend van minstens 25.000 euro…."


POGING 2: GRATIS KRIJGEN VIA VERKRIJGENDE VERJARING

Maar men volhardt blijkbaar in de boosheid. De Leuvense raadsman van de stad adviseert op 4 september 2017 per mail dat de heren Engelbosch en Wouters aan de hand van stukken moeten aantonen dat ze door verkrijgende verjaring eigenaar waren geworden van het tussenliggend perceel. Op 18 oktober 2017 richt de raadsman van stad Sint-Truiden een finaal advies aan de dienst juridische zaken, burgemeester en algemeen directeur waarin hij het volgende stelt:


in picture: archieffoto Café De Brughhe ter hoogte van Halmaal-Dorp 7 in verval


"……er zouden ook argumenten kunnen opgeworpen worden mbt het feit dat er niet is aangetoond dat het bezit door de rechtsvoorgangers werd overgedragen aan de heer Engelbosch en partner, waardoor zij niet aan de verjaartermijn van 30 jaar komen. Ik heb echter begrepen dat de stad zich hierin niet al te strikt wenst op te stellen, zodat ik de elementen die tegen de verkrijgende verjaring pleiten heb weggelaten uit het gemeenteraadsbesluit. …"


Op 30 oktober 2017 beslist de gemeenteraad op basis van dat opgestelde besluit om het tussenliggende perceel door verkrijgende verjaring gratis als eigendom over te dragen aan Engelbosch en zijn partner.


Niet in aanmerking

Uit de audit: “Volgens ABB komt het bezit van voorgaande eigenaars niet in aanmerking om mee te nemen in de berekening van de 30-jaar termijn voor de toepassing van de verkrijgende verjaring. Volgens dit standpunt kon stad Sint-Truiden de eigendom van het tussenliggend perceel niet via verkrijgende verjaring overdragen aan dhr. Engelbosch en partner.” Dus in de eerste plaats werd weer een duur advocatenkantoor van de stad gebruikt om Engelbosch ter wille te zijn en hun adviezen ten gunste te schrijven. "Daarenboven blijkt dat het Leuvense advocatenkantoor aan de juridische dienst van de stad duidelijk meedeelt dat ze elementen ten nadele zullen weglaten in een raadsbesluit dat ze zelf gaan opstellen voor de gemeenteraad", duidt het raadslid.
in picture: gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2017 waar plots Bert Stippelmans als schepen bevoegd is voor Juridische Zaken en niet Ingrid Kempeneers die de bevoegdheid heeft.


Bewust achterhouden

"Dit is misleiding van de gemeenteraad hè", zegt het raadslid. "Het bewust achterhouden van juridisch correcte info. Daarenboven schiet de juridische dienst te kort in haar taak als neutrale overheid om raadsbesluiten zelf op te maken en te controleren op hun wettelijkheid. Dit met gevolg dat er een verarming van stadspatrimonium is gedaan ten voordele van Engelbosch op basis van gemeenteraadsbesluit dat juridisch niet correct was opgesteld, met voorbedachtheid."Politiek verantwoordelijk

Wie was op dat moment voor dit specifiek dossier bevoegd schepen voor juridische zaken en politiek verantwoordelijk? Niet Ingrid Kempeneers die de bevoegdheid in 2017 onder zich had, maar wel verrassend genoeg Bert Stippelmans de cd&v'er die vandaag de debatten in de gemeenteraad objectief in goede banen moet leiden. "Ik weet andermaal van niets", zegt Ingrid Kempeneers (cd&v) vandaag tegen de Trudocs-redactie. "Dat klinkt misschien raar, maar het is echt zo. Misschien moet elke fractie zijn stal maar eens uitmesten. Ook die van ons."

2.707 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page