top of page
  • Foto van schrijverTRUdocs

Fake, mevrouw de burgemeester? Antwoord dan eens op de volgende 10 vragen en verhelder ons"Stemmingmakerij, propaganda, gemanipuleerde verhalen zonder context en haatspeech is geen journalistiek, het is zelfs geen nieuws", postte een emotionele Inge Van Wayenberghe de rechterhand van Veerle Heeren op haar Facebookpagina. Een bericht dat gretig door vele Truiense christendemocraten werd gedeeld. Zelfs de korpschef Steve Provost bestond erin om het bericht met een duimpje te ondersteunen. Fair enough. Maar laten we dan eens aan de hand van 10 Trudocs-berichten kijken wat er allemaal zo fake is.


De leegstand in de Stapelstraat is een knagend probleem. Vooral in het eerste stuk vallen er steeds meer en meer gaten. Daarom kocht het stadsbestuur 4 panden. “In de panden met de nummers 33-49-92-94 kunnen startende ondernemers tegen zeer democratische prijzen huren”, lezen we op de website van de Stad Sint-Truiden. Alleen blijkt de realiteit helemaal anders te zijn. “De gemiddelde huurprijs per pand zal rond de 700 euro excl. btw liggen en excl. onkosten (verbruik van telecommunicatie, verwarming, water, …). De minimum huurtermijn is 3 maanden. Indien u interesse heeft in het huren van een pand, ontvingen wij graag de gewenste huurperiode. Zo kan uw aanvraag, samen met de andere aanvragen, eind oktober voorgelegd worden aan de directie. “Met die prijzen kan ik evengoed een immokantoor binnenstappen”, zegt een teleurgestelde Femke. “Ik dacht dat de stad Sint-Truiden een hart had voor startende winkeliers. Niet dus.” Vandaag liggen de panden 33-49-92-94 leeg.


Fake? Wij dachten van niet. Op dit moment zijn er zelfs plannen om de panden te verkopen aan de hoogst biedende. Bye-Bye starters


"GAZO-site moest geen inname openbaar domein betalen" "De aannemer van de GAZO-site heeft 0 euro inname openbaar domein aan de stad Sint-Truiden betaald, omdat werken van openbaar nut niet onderworpen zijn aan deze belasting. Gelet op het feit dat de GAZO-site voornamelijk onderdak biedt aan twee scholen en de welzijnscampus zijn deze werken van openbaar nut." Uit dat antwoord, dat de Trudocs-redactie na lang aandringen kreeg van de stadssecretaris, blijkt dat tot en met 31 oktober maar liefst 996 aannemers inname openbaar domein moesten betalen, maar niet de GAZO-site, waar ook nog 15 privé-appartementen zijn gebouwd."


Fake? Helaas niet.


"Jean-Marie Potters blijft directeur Stadswerkhuizen": Stad in beroep tegen Gouverneur In de geheime en besloten vergadering van de gemeenteraad van januari stond een besluit van de gouverneur tot vernietiging van de beslissing van de algemeen directeur van 20 november 2020 op de agenda. In mensentaal: via een maatregel van inwendige orde wou burgemeester Veerle Heeren (CD&V) partijgenoot Jean-Marie Potters, de vader van haar kabinetsmedewerker Leen Potters, aanduiden als manager van de Uitvoerende Diensten tot de selectieprocedure werd afgerond. "Totaal onwettelijk", vond gouverneur Lantmeeters en hij vernietigde het besluit. Maar wie dacht dat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) zich ging neerleggen bij dat besluit, is eraan voor zijn of haar moeite. Moeder Overste ging over tot de truc met het consultancybureau.


Fake? Neen, JM Potters is nog steeds hoofd van het stadswerkhuis. We zijn samen met u benieuwd naar de verderzetting in dit dossier.


Truiense zwemclubs luiden alarmbel: "Mediageilheid van Veerle Heeren houdt onze leden uit het water" "Het uitstel voor het openen van het zwembad wordt door de Stad Sint-Truiden voorgesteld als een daad van solidariteit naar andere sectoren. Het is echter niets meer dan de laatste druppel van mismanagement van het stadsbestuur naar de Truiense zwemclubs", zegt een vooraanstaand bestuurslid aan onze redactie.


Fake? Richt u zich maar eens tot de Truiense zwemclubs.


Waarom het Slachthuisdossier blijft stinken: Truienaar draait op voor 150.000 € aan rottend afval 150.000 euro aan afvoerkosten voor het slachtafval op de Veemarkt zullen worden doorgeschoven naar de Truienaar. "Het is het sluitstuk van een brokkendossier met een geurtje", zeggen gemeenteraadsleden voor oppositiepartij Vooruit, Gert Stas en Filip Moers.


Fake? Wij dachten van niet en zullen dit dossier blijven opvolgen.


Audit-gate maakt eerste slachtoffer: Contract externe onderhandelaar Stad niet meer verlengd De doorlichting van Audit Vlaanderen die ernstige problemen in de organisatie van de financiële stadsdiensten detecteerde, heeft een eerste slachtoffer gemaakt. Het contract van de externe onderhandelaar ArMa Consult is niet meer verlengd. Het nieuws raakte bekend op de Truiense gemeenteraad van afgelopen maandag. In het najaar van 2020 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit bij stad, OCMW en AGB Patri. Deze audit evalueerde een aantal managementprocessen op organisatieniveau. Het auditrapport werd eind februari 2021 opgeleverd en werd op twaalf maart overgemaakt aan de raadsleden. Op 16 maart volgde een raadscommissie hierover. Vooral de rol van de externe onderhandelaar ArMa Consult bij aankoopdossiers bleek zeer onduidelijk te zijn. De onregelmatigheden in een aantal dossiers bleken zo gewichtig dat ze apart in het rapport werden vermeld. Zware contracten rond verzekeringen (600.000 euro), ICT (170.000 euro) en - “ondersteuning in onderhandelingsprocedures bij overheidsopdrachten” (meer dan 50.000 euro in 2019 ) werden verlengd zonder marktbevraging.


Fake? Het contract met ArMa Consult is opgezegd. De financieel directeur van de stad weigert tot op de dag van vandaag te antwoorden op de vragen van raadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit): Hoeveel heeft ArMa Consult de laatste 5 jaar gefactureerd aan de Stad Sint-Truiden? Op welke manier heeft ArMa Consult de Stad Sint-Truiden geld bespaard? Is de wijze van BAFO (best and final offer) een wettelijke manier van onderhandelen? Heeft de Stad Sint-Truiden weet van klachten tegen deze manier van werken?


Hebben Veerle Heeren en Pascy Monette zich al een 'overschotje' ingespoten? Terwijl vooral risicopatiënten in Vlaanderen uitkijken naar hun eerste coronavaccin op 22 februari, blijft in Sint-Truiden de vraag of burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en Pascy Monette (Open Vld) zichzelf al een vaccin hebben toegediend met overschotjes. In Lommel hebben schepenen Karel Wieërs (N-VA) en Nancy Bleys (CD&V) hun voorkruiperij opgebiecht, in Sint-Truiden weigeren Heeren en Monette op de vaccinvraag van Trudocs te antwoorden.


Fake? Beiden weigeren op de vraag te antwoorden


Ook Minister Zuhal Demir tikt Veerle Heeren op de vingers: "Gekapte bomen op Guvelingen: illegaal" "De administratie van de stad Sint-Truiden had het mij al bevestigd in een schrijven en nu volgt ook Vlaams minister Zuhal Demir: de bomen op Guvelingen zijn illegaal gekapt door het stadsbestuur. Daar was wel degelijk een bouwvergunning voor nodig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. De stad Sint-Truiden liet in oktober 2020 tot ongeloof van de buurtbewoners 9 kerngezonde bomen kappen die jarenlang op het grasveld tussen de Nonnentaplaan en Guvelingen stonden. Op de vraag waarom de Groendienst dat gedaan heeft, moest schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V) tijdens de gemeenteraad het antwoord schuldig blijven. "Ik weet het niet en zal het navragen", zei ze ietwat schaapachtig tijdens de digitale Truiense gemeenteraad. Later kwam naar boven dat burgmeester Veerle Heeren (CD&V) de bomen liet kappen om haar chef van de verkiezingsplekploeg ter wille te zijn.


Fake? Neen, zelfs de minister moeide zich in de zaak. Maar het stadsbestuur heeft niet meer over de zaak gecommuniceerd.


Beste Steve, leg je ook de PV'S van de laatste 6 maanden in het stadscentrum even voor? Trudocs was aangenaam verrast om de transparantie van de Truiense politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom te vernemen. "In de Ridderstraat werden gedurende de ganse maand januari 7 bestuurders geverbaliseerd en op het Heilig Hartplein 1 bestuurder". Wij nemen er akte van. Maar beste Steve, nu je toch bezig bent: Doe ons eens een plezier en leg dan ook de PV's in de binnenstad van de laatste 6 maanden voor.


Fake? We wachten nog steeds op een antwoord van de "onpartijdige" korpschef.


Trudocs legt bom onder Trud' Or "Handelaars kunnen Trud' Or-tax terugvragen en wij willen helpen" Of je nu als handelaar voor of tegen 'Trud'Or' bent, dat maakt niet meteen uit. Betalen zal je. 't Is van te moeten. De bijdrage is verplicht want ze wordt geïnd met een aanslagbiljet. De belasting, jaarlijks te betalen, gaat van 450 euro tot 1200 euro, naargelang de oppervlakte van de winkel. Maar, er is één groot probleem. Ze is niet wettelijk. Sterker nog wie wil, kan ze terugvragen.


Fake? Na dit bericht trok de stad opnieuw naar de rechtbank om beroep aan te tekenen.


Fake, mevrouw de burgemeester? Wij dachten van niet maar kijken uit naar uw antwoord. Verhelder ons!

1.777 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page